Help

jakob-lorber.cc

1 2 nájdení 20 - 25 z 25

[VEJ 5.215.10] No, u tebe může být ostatně lecjaká výjimka, což jsem postřehl z tvých ostatních slov a zejména skutků; ale zda si bude moci také obyčejný člověk například mého druhu učinit o tom a v tom nějaký udržitelný pojem, to je jiná otázka! Neboť leckteří, ovšem vzácní lidé, tak zvaní geniové, mají obzvláštní schopnosti ve velmi mnohých a různých oborech. jeden je již v kolébce jasnovidcem a prorokem, druhý mimořádným pěvcem, třetí sochařem, čtvrtý počtářem a mágem téměř již v mateřském těle. jeden má nesmírně silnou paměť, jiný dvojici tak bystrých očí, že dovede na vzdálenost několika hodin rozpoznat a v čas potřeby dokonce poznat člověka

[VEJ 6.162.6] Chce-li nyní Bůh zachovat duši takového člověka pro život věčný, musí jí k tomu pomáhat všelikými tělesnými utrpeními a to tím, že taková na světě až příliš lpící duše je právě lecjakými utrpeními a bolestmi od světa víc a více odtahována, bez nichž by bylá hmotou světa a tedy její smrtí a soudem o sobě přitažena a pohlcena. A hleďte, to je důvod, proč je nyní lidem na Zemi leccos a mnohé trpět!

[VEJ 10.66.4] Starosta se ihned posadil k setníkovi, uchopil pohár a okusil nejprve víno; když se však úplně přesvědčil o jeho dobrotě, pil víno z poháru v silnějších doušcích a pravil: „Okusil jsem přece také již lecjakou kapku nejlepšího mně, známého vína; ale lepší než toto nepřeteklo nikdy přes mé rty! O, setníku, ve všem uznaný velký muži a také neporovnatelný hrdino, kterého chválí a vynáší mnohé jeho skutky, zde mi však odpust', učiním-li malou poznámku! Je-li to pouze tvé dílo, pak jsi také již spíše Bůh nežli člověk! Nebot' tento starý, nejvýš rozsáhlý hrad jistě v krátké době bez mého vědomí tak královsky postavit, je možné jen bohům, ale nikdy ne sebe činnějšímu a rozumnějšímu člověku; neboť i nejlepší a nejobeznalejší stavitelé měli by s výstavbou takové zříceniny jistě přes deset let plně co dělat!“

[VEJ 10.126.12] Pravil jsem JÁ: „To sice vědí a také nejsou tak velmi přísní Mojžíšovci; ale vězí v nich ještě lecjaký zastaralý zvyk a nejedí tedy ryby, jsou-li připraveny úplně na řecký způsob. Ale nechme je jen náležitě vyhladovět a oni pak s velkou chutí požijí také tyto ryby.

[VEJ 10.243.2] Ke mně zavítali již velmi mnozí mudrci a měli vedle své moudrosti také lecjakou úžasnou zázračnou moc a hle, tu sedí vedle mne hned jeden, teprve dnes z východu přišedší mudrc se Svou zde u stolu sedící společností! Přijal jsem Ho co nejvlídněji a poskytnu Mu útulek po tak dlouho, dokud bude chtít u mě zůstat. Učiňte rovněž tak s vaším Galilejcem vám pak nebude nikdy škodlivý! Budete-li Ho však pronásledovat a nenávidět, bude také On vás pronásledovat, což také shledávám za úplně správné jsem však předem přesvědčen, že nás Římany nebude pronásledovat, protože my si takových probuzených lidí vysoce vážíme a je milujeme. jestliže jsi tomu, milý příteli, porozuměl pak podle toho jednej a nebudeš mít nepřátele!“

1 2 Náhled v mobilu Impresum