Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 15 Domácnost Boží, Kniha 1

Kainovo vyznání.

1. A hle, když to Kain byl učinil, přišel za ním zbožný Abel a ve jménu věčné Lásky ho oslovil takto:

2. „Ó, bratře, proč jíš maso hada, když jest k utišení tvého hladu připraveno velké množství plodů? Hle, náš otec Adam se napil z rostliny, které neznal, kterou had chytře a lstivě ve všem mistrovství své bezmezné zloby připravil k záhubě jeho a všech potomků, a tím zhřešil před Pánem vší spravedlnosti a vy všichni skrze něho, a já jsem byl obtížen tíhou viny před Bohem a musel jsem pykati jako vy, kteří jste všichni opili šťávou záhuby a musel jsem jako vy opustiti ráj a musel jsem na sebe vzíti vaše břemeno tělesné a veškeré vaše požehnání duchovně a byl jsem kvůli vám obtížen dvojnásobně.

Kapitola 15 Náhled v mobilu Impresum