First edition German English Afrikaans Serbian Slovak Czech Spanish Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 34 Domácnost Boží

37. Dříve ještě nežli vás v této Své domácnosti povedu dále, řeknu vám krátce něco o Svém andělu, - zejména pak těm, kteří téměř v každé řádce měli kvůli světu tak zvanou gramatickou pochybnost, Ježto jejich srdce není při tom šibalské, ať to tam, kde Můj slabý tajný písař Mého nového slova učinil o nějakou – čárku příliš mnoho anebo příliš málo následkem jeho v něm již staré navyklé nepozornosti – podle svého názoru doplní a tak i ono nepravopisné a tečky na i; ale kdo by se tu odvážil i jen slovo přehoditi, anebo lepší rým hledati anebo nějakou scházející uvozovky nepotřebně hleděti, na toho se podívám se zlostnýma očima. Nehledejte slovo ve smyslu, nýbrž smysl ve slově, chcete-li k pravdě dospěti, neboť v duchu je pravda a nikoli v pravdě duch, což by bylo nemožné, protože duch jest svobodný a předcházel každému pravidlu, nechávaje čerpat pravdu ze sebe. Protože to říkáte dokonce o vašich geniích, proč tedy pohlížíte na Mého Ducha velmi kritickýma očima, jakoby vám školák dal nějaký špatný úkol k opravě?! – Proto, domnívá-li se někdo, že Se s tímto šatem do světa nehodím, ať Mne podrží doma; bude však pro každého záslužnější, připojí-li k Mému spisu nějaké z něho vzaté pravidlo nežli světskou kritiku, - neboť ,mnohem blaženější jest dávání, nežli braní! Dobře tomu rozumějte! Amen.

Kapitola 34 Náhled v mobilu Impresum