First edition German English Afrikaans Serbian Slovak Czech Spanish Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 35 Domácnost Boží

24. A když takto dokončil tygr svou silnou a působivou řeč, přišla řada na lva, který také náhle, číhaje za houštím, prudce z něho vyskočil a před poněkud již zmužilejšíma očima, zaujal pevný postoj, široce otevřel tlamu a ,jak bylo zmíněno, jal se rovněž mluviti, totiž: „Poslyšte, vy hluší, a pohleďte, vy slepí domnělí držitelé moci Země, vy silní králové, knížata a páni světa ve své komáří slabosti! Co myslíte, jaká by byla prvá povinnost svobodného tvora, který může svým Bohem mu propůjčených sil podle libosti používati, který tu není a nemůže býti ničím brzděn, aby mysleli z lásky na velkého, všemohoucího Tvůrce?

Kapitola 35 Náhled v mobilu Impresum