Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 4 Domácnost Boží, Kniha 1

1. Má milost jest bohatý poklad; komu jí se dostává, ten nebude mít nikdy v ničem nikdy nedostatek ani časně ani věčně. Proto se má každý snažiti, tuto milost si ihned osvojiti; neboť dávám ji každému, kdo ji jen chce vždy míti.

2. Neboť hleď, chcete-li odpuštění hříchů, odpouštějí se vám, konáte-li pravé pokání skrze Ježíše, jenž je Mé živé slovo a láska ve Mně a brány nebeské jsou vám otevřeny, a chcete-li dovnitř, můžete dovnitř a můžete tu zříti tvář vašeho svatého Otce, jímž jsem Já, věčný Bůh Jehova.

3. To můžete učiniti pomocí živého slova, které jest Ježíš Kristus aneb věčná láska a moudrost ve Mně, z níž se rodí vše dobré a pravdivé. Láska jest vám dána od počátku; neboť ona jest nejvýš vlastním životem ve vás, tak jako je moc v Mých tvorech, která sice vychází také z Mé lásky, ale přece jen to není láska sama, protože v ní není svobody, nýbrž jen působení lásky, které však o sobě jest bez života, - proto také vše, co vychází z moci, jest o sobě mrtvá hmota, jejíž život jest jen zdánlivý, - ve skutečnosti je to však smrt.

Kapitola 4 Náhled v mobilu Impresum