Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 4 Domácnost Boží, Kniha 1

Neboť hleď, Já jsem Pán nade vším, co tu jest! Já jsem Bůh, věčný a mocný a jako takový jsem také váš Otec svatý a přelaskavý. A toto vše jsem v Slově; Slovo pak jest v Synu, a Syn jest v lásce, a láska jest v Zákonu, a Zákon jest vám dán. Zachováváte-li jej a jednáte-li podle něho, pak jste jej do sebe přijali; pak se stane ve vás živý a povznese a osvobodí vás, a pak již nebudete pod Zákonem, nýbrž nad ním v milosti a ve světle, což vše jest Má moudrost. – Domácnost Boží, Kniha 1, Kapitola 4, Odstavec 10

Kapitola 4 Náhled v mobilu Impresum