First edition German English Afrikaans Serbian Slovak Czech Spanish Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 66 Domácnost Boží

6. Ó praotcové země, ustupte zpět, abyste nezahynuli i se mnou a nechte mne tedy jako chránící oběť tímto velmi mocným tygrem uchvátiti, aby tak mohl býti váš svatý život v Bohu ušetřen! Ó, zachraňte, ó zachraňte se, nejdůstojnější otcové!“

Kapitola 66 Náhled v mobilu Impresum