Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 1 Domácnost Boží, Kniha 2

Láska a požehnání svatého Otce znamením jeho duchovní přítomnosti.

7. ledna 1842

1. Abedam se jich otázal: „Poslyšte: S velkým zalíbením vyslechl jsem projev vašich srdcí; jste tedy na tom všichni opravdu co nejlépe, ale tak, jako jsem teď mezi vámi, nemohu kvůli vašemu svobodnému životu zůstat a musím vás jako viditelný Otec brzy opět opustit.

2. Co potom, nebudu-li již mezi vámi chodit, když budete potřebovat vyšší sily a moc? Kdo tu bude činně mezi vámi ve jménu Mém vystupovat?

3. Kdo vás tu ihned od každého zla ochrání: a kdo odvrátí ihned zlé nástrahy světa od vašich srdcí, nebude-li v nikom z vás všech vyšší síla a moc jako věrná pozůstalost ode Mne vám všem, jako mocná ochrana proti všem nástrahám a pokušením hada?

4. Uvažujte a odpovězte Mi! Amen.“

5. A všichni, kteří byli takto na zkoušku tázáni, jednohlasně odpověděli: „Ó, Emanueli, Tvá slova jsou více než jen nejčistší pravda sama; ó, Abbo, ona jsou láska!

6. Proto, i když naše tělesné oči nebudou již mít nevýslovnou milost od Tebe, ó svatý Otče, aby Tebe Samého viděly - jak ji teď v největší nehodnosti máme - pak nám přece ,ó, Abbo, se Svou vrátivší se svatou viditelností neodejmeš Svou lásku, nýbrž dovolíš nám, opuštěným dětem, abychom na Tvé nekonečné a nade vše svaté otcovské lásce ohřívali a znovu oživovali svá srdce.

7. Ó, Abbo! Toto jediné si vyprošujeme od Tebe: Abys nám zůstal všem věčně Otcem a nikdy nás Svou žehnající rukou neopouštěl. Tak budeme mít všichni dost síly a moci, abychom všem pokušením odolali a proti všem nebezpečím světa bojovali a nad nimi úplně zvítězili.

8. Staň se Tvá svatá vůle teď, jako vždy a věčně! Amen.“

9. A Abedam zvolal silným, pohnutým hlasem: Vpravdě, vpravdě, pravím vám, máte-li Mou lásku, máte vše. Ba více, než by mohla všechna nebe nebes věčně kdy pochopit!

10. Vy jste si zvolili nejvyšší odměnu, která vám na věky zůstane a nikdo vám ji nevezme!

11. Věru, kdo se stane věrným v Mé lásce, od toho smrt uprchne a ustoupí jako sníh před horkými paprsky letního poledního Slunce!

12. A tak tedy zůstanu v lásce u vás teď, jakož i po všechny věčnosti! Amen.“

Kapitola 1 Náhled v mobilu Impresum