Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 186 Domácnost Boží, Kniha 2

Kisehel přikazuje Lamechovi, aby postavil chrám jako místo pro uschování drahocenné svaté desky.

7. listopadu 1842

1. když byla deska vykopána a všichni přítomní vzdali nejhlubší úctu a slávu nejsvětějšímu jménu na ní naznačenému, vzal Kisehel desku do rukou, přitiskl ji na svou hruď a řekl pak jakoby k desce:

2. „Ty jméno, svaté jméno, ty prvé slovo z úst Božích, jež bylo dříve, než tu mimo Boha byla nějaká sama sebe vědomá myslící bytost, ano, ty pravěčné Slovo, Prazáklade všech bytostí a věcí, které naplňují nekonečnost, jak libě a lahodně záříš mně vstříc!

3. Prosté jsou sice rysy tvé kresby, leč počátku a ani konce nemají.

4. Ano, tak je také správná kresba; neboť také Bůh nemá počátku a ani konce.

5. Je a věčně bude nekonečným Bohem, a tak je tedy také tento nákres pro nás správným obrazem nejsvětějšího jména, a proto vzhledem k Tomu, kterého označuje, bude vždy udržován v největším uctívání a oslavování!“

6. Tu se obrátil Kisehel k Lamechovi a zcela dojat mu řekl: „Lamechu, pohleď na tento svatý klenot. Od nynějška by ti mělo vše záležet na tom, abys jej považoval za nejsvětější korouhev svého srdce, své země a všeho svého lidu.

7. Na tomto místě postavíš dům opatřený pěti, pak sedmi a potom deseti okny a třemi vstupními branami. Jedna nechť jde od západu, jedna od jihu a jedna od severu.

8. Část směrem k východu ať má však ve třech řadách udaný počet okem; z toho nejvýše ať je jich pět, uprostřed sedm a nejníže deset. Dům měj tvar úplně kruhový a budiž dvanáct mužských délek vysoký a jeho průměr ať měří tolik jako jeho výška.

9. Stěny uvnitř obložíš zlatem a všelikými drahokamy. Střecha budiž polokulová a uvnitř i zevně potažena leštěným zlatem; nad střechou pak budou ještě tři rovněž zlaté koule ve vzdálenosti tří mužských délek nad sebou.

10. Uprostřed tohoto domu, který nesmí mít pater, zřídíš oltář ze samých rubínů a diamantů a teprve na tomto oltáři bude umístěna tato deska.

11. Až toto vše však podle tohoto předpisu zhotovíš, pak místo kolem tohoto domu daleko a široko očistíš a v blízkosti tohoto svatého domu nebude již žádný jiný dům postaven; neboť tento dům bude považován za posvěcený.

12. Zlatá vrata tohoto domu budou každé soboty po celý den otevřena; ve všední dny pak budou uzavřena.

13. Do tohoto domu nevkročí nikdo s pokrytou hlavou a žádná žena s nezastřenou tváří.

14. Kdo vstoupí do tohoto domu s čistým srdcem a vzdá Bohu čest, tomu se dostane v tomto domě velké posily.

15. Provinilec proti tomuto nejčistšímu domu nalezne však v něm jakož i na jeho místě, vždy svůj nevyhnutelný náhlý soud, a proto také bude toto místo obklopeno zdí tří mužských délek vysokou, kterou bude procházet jen jedna kovová brána.

16. Vnější stěna domu bude však ve stejných výškách čtyř mužských délek natřena barvami, a to nejdoleji červenou, uprostřed zelenou a nejvýš bílou.

17. Pohledem na tyto tři barvy má si každý, kdo se přiblíží k tomuto domu, připomenout, že k Bohu se může přiblížit především jen láskou svého srdce. Jestliže se k Bohu takto přiblížil pak bude jeho podílem důvěra a věrnost srdce, což je živou odměnou čisté lásky; komu se však toho dostane, tomu se dostane také třetí, nejvyšší barvy, jež značí životnost víry, kteráž jest světlem ducha, jež pochází z živého plamene lásky k Bohu v srdci!

18. Nyní víš, milý bratře Lamechu vše, co tu činit; je jen ještě třeba, abys při stavbě dbal toho, aby k ní nebyl nikdo nucen, - nýbrž ať je k stavební práci připuštěn ten, kdo to chce učinit s láskou! Neboť jen milující stavební dělníci naleznou požehnání své práce, přinucení však smrt! Proto musíš toho velmi pečlivě dbát!

19. Proto budou ještě dnes na všechny strany vyslány poslové, aby se s tímto dílem již zítra započalo.

20. Během noci se pak stanou všechny tyto močály, kaluže a bažiny úplně suchou zemí; neboť taková je vůle Boží!

21. A tak tedy, milý bratře Lamechu, objednej posly a vyšli je pak na všechny strany! Amen.“

Kapitola 186 Náhled v mobilu Impresum