Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 187 Domácnost Boží, Kniha 2

20. A Kisehel pravil Lamechovi: „Poslyš, bratře, ani toho, ani onoho zde není třeba! Hle, ženy a dívky mají ještě lecjaký zbytek v koších. Požehnejme mu a buď ujištěn, že to všem postačí!“ Lamech padl před Kisehelem na kolena a prosil ho o požehnání

21. Kisehel pravil hned nato ženám a dívkám: „Postavte koše se svými zbytky sem!“ A když to ženy a dívky učinily, vzhlédl Kisehel se svými bratry k nebi a požehnal zbytkům v koších.

22. Když se byly koše náhle naplnily, rozkázal Kisehel sluhům: „Nuže, vy líní a shnilí sluhové, pojďte sem a nasyťte se, abyste pak mohli činit, co vám Lamech přikázal! Amen.“

23. A sluhové sáhli ihned po koších a jejich obsahu. Když se však nasytili, tu Mne teprve začali dokonaleji uznávat, a proto také chválit a velebit.

24. Po skončení chválení a velebení se však rychle zvedli a splnili vůli Lamechovu a najali pro příští den velké množství dělníků.

Kapitola 187 Náhled v mobilu Impresum