Help

jakob-lorber.cc

Hoofstuk 194 Die Groot Johannes Evangelie, Boek 1

Hoofstuk 194

1. Vra die dissipels wat op die meer is, vir My: “Waarheen, o Here, sal ons vir ons wend?” Sê Ek: “Regstreeks huiswaarts!” Sê die dissipels: “Here, daar sal dit nie met ons baie goed gaan nie! Want die fariseërs het van Jou liggaamlike moeder alles weggeneem, en daarom lyk dit volgens ons mening met die heimat ‘n bietjie bedenklik daar uit, alhoewel ons presies weet, dat Jy eintlik orals tuis is.”

2. Sê Ek: “Julle moes eintlik by hierdie tyd met die woorde van die gees meer vertroud gewees het! Wil Ek dan Nasaret toe gaan, indien Ek sê dat ons regstreeks huiswaarts sal trek?! Begryp dit dan tog eenmaal! As Ek van huiswaarts-trek praat, dan bedoel Ek die innerlike van die mens, wat daar is die ware versamelplek van die lewe, die krag, die mag en alle wysheid. Laat ons dus daarheen gaan! Ons het die innerlike geestelike rus nodig, en dit is die regte heimat; in haar - nie ter wille van My nie, maar ter wille van julle - sal ons dit vind, wat ons as uiterlike vlees- en bloedmense veral nodig het! Verstaan julle dit?”

3. Sê die dissipels: “Ja Here, nou verstaan ons dit!”

4. Sê Ek: “Maar aards gesien, trek ons weer na Kisjonah se blyplek! In sy huis is ons veilig; want dit is ‘n vry huis waarvoor hy aan die keiser ‘n groot tribuut betaal, en die fariseërs weggehou word. Maar na ‘n paar dae sal ons van daar af na die aardse vaderland toe trek en sal daar probeer, om reguit te maak, wat nou uiters krom geword het.”

5. Sê Kisjonah: “Here, nie net etlike dae nie, maar eerder etlike maande, of ten minste ‘n paar weke moet Jy met almal wat saam met Jou is by my, maar wat volgens die waarheid eintlik volkome net Jou huis is, deurbring. Want in Nasaret sal Jy, indien Jy nie vuur en swael van die hemel laat reën nie, weinig of dan geen opname vind nie, besonders by die fariseërs en skrifgeleerdes, wat meer en meer begin om jou lewe te bedreig!”

6. Sê Ek: “Vriend, raak ontslae van hierdie kommernis; want hulle kan net so naby aan My kom en iets aan My doen, as wat My Vader wat in My is - soos Ek in Hom, dit toelaat; maar wat daar alles toegelaat word, terwille van die heil van die mensdom en die vervulling van die skrif, dit weet Ek reeds ‘n ewig vooruit! En al die profete sou nooit so kon geprofeteer het nie, as Ek dit nie vooraf sou geweet het nie; want dieselfde gees, wat in alle volheid in My woon en nou met jou praat, het ook met die profete gepraat, soos wat jy dit kan nalees! Aangesien nou dieselfde gees daar is, moet Hy ook dit vervul, wat Hy van Homself deur die profete laat voorspel het! Daarom moet jy jou nie daaroor bekommer nie! Want hierdie almagtige gees sal wel weet hoe Hy Homself moet help!”

7. Kisjonah verstaan vir My, swyg, slaan vir homself drie maal op sy bors en sê na ‘n rukkie: “Ek is dit nie werd, dat Jy onder my dak kom bly nie, maar wees vir my arme sonder nogtans genadig en barmhartig en bly as troos etlike dae by my!”

8. Sê Ek: “Wees heeltemal gerus daaroor! Want Ek sal by jou, vir solank Ek op hierdie aarde doenig sal wees, met almal wat saam met My is, tuis gaan!” (Terwyl Ek My hand op Kisjonah se hart geplaas het.)

Hoofstuk 194 Mobiele weergawe Kommentaar