Help

jakob-lorber.cc

Hoofstuk 199 Die Groot Johannes Evangelie, Boek 1

Hoofstuk 199

1. Die hemelryk is ook soos ‘n handelaar, wat goeie pêrels in alle lande gaan soek het. En hy het ‘n groot pêrel van onskatbare waarde gevind, en het die prys daarvan gaan uitvind, en toe die prys aan hom gegee was, het hy ook huis toe na sy stad gegaan, het alles wat hy gehad het verkoop, en het dan gegaan om die groot pêrel te koop, wat ook baie duisende kere meer werd was, as wat hy dit voor gekoop het. - Verstaan julle hierdie beeld?” {mt.13,45; mt.13,46}

2. Sê die dissipels: “Ja Here, ook dit verstaan ons; want sodanige handelaar is ons mos almal aangesien ons ter wille van Jou alles verlaat het; maar Jy is die groot, onskatbare pêrel vir ons!”

3. Sê Ek: “Ook hierdie gelykenis het julle volwaar begryp; want dit is hoe dit met die hemelryk gaan! Maar verneem nog ‘n beeld!

4. Die hemelryk is soos ‘n net, wat in die meer gegooi word, sodat ‘n mens allerlei visse kan vang. {mt.13,47; mt.22,09-10; Hab.01,15} Dit word dan deur die vissermanne na die oewer getrek; die vissers gaan sit dan en plaas die goeie visse in ‘n houer, maar die siekes en slegtes gooi hulle weg! {mt.13,48}

5. Net so sal dit ook aan die einde van die wêreld gebeur: die engele sal uitgaan en sal die bose van die regverdiges skei en sal hulle in die vuuroond van hulle eie bose hart gooi, en daar sal ‘n groot geskree en ‘n gekners van tande wees, wat ‘n ware duisternis van die bose siel is, wat voortaan met haar verbrande wêreldverstand sal soek, wat haar bose liefde sal bevredig, maar nooit iets sal vind nie!” - {mt.13,49; mt.25,32; mt.13,50; mt.13,42; mt.08,12} “Het julle dit alles verstaan?”

6. Sê hulle: “Ja, Here, ook hierdie beeld het ons ten volle begryp; dit vergelyk met daardie beeld wat Jy by die oewer van Jesaira vir ons vertel het: Wie daar het, aan hom sal gegee word, sodat hy baie sal hê; maar wie nie het nie, van hom sal ook geneem word, dit wat hy het!” {mt.13,51; mt.13,12; mk.04,25; lk.08,18; spr.09,09; mt.25,28 .29; jl.ev01.191,06b; jl.ev01.191,17 .19-24}

7. En Ahab het bygevoeg: “Ek verstaan onder die vrot en siek visse hoofsaaklik die fariseërs en al die daadlose skrifgeleerdes, wat herhaaldelik hulle ou gemors te koop aanbied en alle natuur en sy vrugbaarheid prys, maar alles verag en vervolg, wat die nog so glansvolle teenwoordigheid bied! Dit sal dan tog ook vrot en siek visse wees? Wat beteken dit, om ‘n fariseër en skrifgeleerde in die brein te wees en vir jouself as hemelhoog beter beskou as daar die ander mense is, en boonop nog van die beter broeders en susters offers en belastings invorder, maar terselfdertyd ‘n hol of klipharde, gevoellose hart te hê?! {mt.13,48}

8. Daarom glo ek, dat in die toekoms hy wat deur Jou woord na die hemelryk geleer is, die ou, bedorwe, vrot en siek skrifgemors van die fariseërs heeltemal moet weggooi en vir Jou lering daar ‘n nuwe fondament gelê moet word; want Jou lering is wys en regverdig en derhalwe streng gekant teen die fariseërs!

9. Ek weet dit baie goed, dat Moses en al die ander profete vanuit Jou gees geprofeteer het; maar hoe vervals is hulle nou! En aangesien Jy nou self hier is, om aan ons Jou heilige wil te openbaar, waarvoor dan nog die bedorwe en siek Moses, net soos al die profete?!

10. Wie in die hart volgens Jou, o Here, volgens die daad tot die hemelryk geleer is, het geen Moses en geen profete meer nodig nie!”

11. Sê Ek: “Daar het jy heeltemal reg en regverdig gepraat, behalwe vir ‘n kleinigheid, en dit bestaan daarin, dat ‘n ware skrifgeleerde, dit wil sê vir die hemelryk geleerde, nogtans moet wees soos ‘n wyse huisvader, wat ou en nuwe dinge uit die skat en voorraad van sy huis vir sy gaste opdis en dit vir hulle aanbied om te geniet. Of moet ‘n mens, wanneer die pype met nuwe wyn gevul word, die goeie ou wyn weggooi, of moet ‘n mens die ou koring weggooi, wanneer daar nuwe koring na die skure gebring word?! Daarom moet ‘n ware, tot die hemelryk skrifgeleerde die ou skrif net soos hierdie My nuwe woord ken en daarvolgens handel!” {mt.13,52}

12. Sê Ahab: “Maar tog net vir Moses en die profete, tot op die sekerlik baie veranderde staatswette, die godsdiens se mees leë verordeninge, wat nou vir niks meer kan goed wees nie, aangesien ons almal van staatskant in elk geval die Romeinse wette moet laat geval!?”

13. Sê Ek: “Dit is vanselfsprekend. Wat ter wille van die ware naasteliefde uit die ou wet uitgelaat moet word, dit sal jy geskrewe vind; maar hier is My twee vriende uit Sichar, hulle is getuies van My uitgebreide bergpreek, waarin al hierdie dinge voorkom.” Daarmee was Ahab ten volle tevrede.

Hoofstuk 199 Mobiele weergawe Kommentaar