Help

jakob-lorber.cc

Hoofstuk 200 Die Groot Johannes Evangelie, Boek 1

Hoofstuk 200

1. Maar ek beroep die twee Sichariete, dat hulle nou vir My moet kom vertel, oor watter aangeleentheid hulle hierheen gekom het. En Jonael wat die spreker gemaak het, maak die mond oop en sê: “Here, Jy het wel vroeër reeds die regte rede aangeraak, en dit is ook so! Dit kan waarlik skaars geglo word, dat mense, wat tog almal saam die blywende groot tekens van Jou rein goddelike mag voor oë het, so boos kan wees! Hulle erken die waarheid en juis daarom vervolg hulle dit, omdat hulle dit as waarheid moet erken! Vir my het hulle weggejaag; indien broeder Jairuth nie vir my saam met my familie in sy huis sou opgeneem het nie, dan sou ek dakloos wees!

2. Here, hoe hard en hoe dikwels het ek in die gees na Jou gebid, dat Jy sou kom en vir my teen my vyande sou bystaan; maar dit was tevergeefs, Jy het nogtans nie gekom, om vir ons uit ons grootste nood te help nie!

3. Dit is wel waar, dat Jy vir ons sigbare engele as dienaars agtergelaat het. Maar hulle wil ook nie altyd werksaam wees nie en ook nie op die’ manier soos wat ek dit as nodig beskou nie; want hulle sê, dat hulle sonder Jou wil niks kan doen nie; want net Jou wil is hulle hele krag en mag! Dit is alles ten volle waar; maar wanneer die beledigde ou aartssamaritane honderde van Jou aanhangers uit die land sit, sodat hulle by die heidene moet beskerming soek - wat nie anders kan gebeur nie, as wat die verdryfdes self heidene moet word -, dan sou dit tog in orde wees, dat Jou engele tussenin moet tree om sodanige bose bedrywigheid stop te sit, pleks daarvan om die hele storie saam met ons met ‘n bedroefde gemoed te aanskou en ten slotte met ‘n sug uit te roep en te sê: ‘So is die Here se besluite tog altyd onverstaanbaar en ondeurgrondbaar Sy weë!’

4. Maar wie is daarmee geholpe?! Honderde word heidene, honderde word met stokke en rottangs geslaan en word op openbare plekke ter wille van Jou naam gespot!

5. Joram moes vir ‘n tyd uit Sichar padgee, en die huis wat Jakob gebou het, staan intussen gesluit en leeg! En Joram bevind hom nou ook saam met sy vrou in die huis van broer Jairuth, sowel as baie ander gesiene families, wat in Sichar Jou onthalwe nie meer geduld word nie!

6. En teen dit alles het Jou engele, wat by ons is, ook nie een tree onderneem nie! Here, Here, ter wille van Jou heilige naam! Vir wat moet dit alles nog goed wees?!

7. Moet die Satan dan op hierdie aarde alle mag en geweld oor Jou hê?! Of is sy hel dan in alle erns magtiger as al Jou hemele? Here, as dit so voortgaan, dan sal die mense ten einde genoodsaak wees, om vir die Satan tempel en offeraltare op te rig en om Joune af te breek! ‘n Hoogs treurige saak reeds in hierdie tyd!

8. Wat is nou die Godsdiens op Garizim, ja selfs in die tempel in Jerusalem anders as ‘n suiwer Satansdiens?! Ek weet dit uit Jou mond, waar Jy die Here Self is, hoe God, wat in alle volheid liggaamlik in Jou woon, vereer en geloof wil word. Maar kyk nou daarenteen vir die diens op Garizim, en Jy het die mees ware en egste Satansdiens; want daar word in alle erns, wat selfs Jou heilige engel nie in die geringste stry nie, in volle maat vir die Satan wierook toegeswaai.

9. Dit is hoe dit getrou en waar geskied, en vir Jou o Here, kan dit nie onbekend wees nie, dat dit so is en geskied, en nogtans laat Jy dit toe, dat dit so is en geskied! Here, hoe moet ons dit verstaan en hoe Jou heilige woord verstaan?

10. Ook die eerlike broeder Jairuth wat met sy hele huis in diep oorgawe aan Jou behoort, kry nou dag vir dag dreigemente, waarvolgens van hom vereis word, om hom binnekort as Aartssamaritaan te verklaar, en as hy sou wyer sal hy van al sy besittings onteien word!

11. Baie, wat reeds kliphard aan Jou lering, o Here, gehang het, is deur die daaglikse dreigemente geïntimideer, om onder voorgeskrewe verwensings en vervloekings van Jou Naam, na die blatante Satansdiens terug te keer!

12. Sien, Here, sulke dinge gebeur, en Jou engele verhul net altyd hulle aangesig; maar waarvoor sulke leë gebare van bejammering?

13. Here, Jy kyk in my hart, wat ten volle aan Jou oorgegee is, en sodoende praat ek ook sonder voorbehoud met Jou en sê: Daar is ‘n leë, weemoedige toekyk net so ontydig as ‘n vy in die derde dag na die afval van die bloeisel! Daar moet hardhandig opgetree word, en dit met alle geweld en mag, andersins verkry die Satan grond en wortels.

14. En as Jou dissipels nou al niks teen hom kan vermag nie, wat sal hulle later in staat wees om te kan doen, indien hy volle krag sal bereik, wat vir hom nie te moeilik sal wees nie, indien dit vir hom voortdurend so maklik gemaak word, as wat dit tot nou toe die treurige geval was, waar self Jou engele dit nie waag om iets teen hom te onderneem nie?!

15. Ek vra vir Jou ter wille van Jou heiligste naam en ter wille van al diegene, wat nog altyd nes ons onwrikbaar aan Jou naam hang, staan ons by en bevry vir ons van die strikke van die Satan!

16. Jy het tog Self vir ons op die berg leer bid; en sien, ons bid nog so, en dit word van dag tot dag erger in plek van beter!

17. Ons wil vir Jou alles as ‘n offer bring en wil vir Jou liefdes onthalwe so armsalig lewe soos dit net altyd moontlik is; maar vir solank ons op hierdie aarde moet lewe, moet Jy vir ons ‘n plekkie op hierdie aarde gun; want onder ‘n klomp wolwe, hiënas en bere kan ‘n mens, indien jy nie self ‘n wilde dier is nie, nie lewe nie en nog minder om vir Jou, o Here, na te volg nie!

18. Ons verwag nie ‘n vrede volle Paradys op hierdie aarde nie, maar ten minste, dat ons nie juis onder duiwels in die mees volmaakte hel moet lewe nie; daarteen moet Jy, o Here, vir ons beskerm!

Hoofstuk 200 Mobiele weergawe Kommentaar