Help

jakob-lorber.cc

10 nájdení

[PS 3.9] Tu je však potrebné položiť otázku, ktorá znie takto: „Čože sa však potom deje s onými duchmi Slnka, ktorí sa, používajúc svoju dokonalú slobodnú vôľu, chovali tak, že ich vôľa bola vždy v súlade s Mojou vôľou? – A je mnoho takých dokonalých duchov v Slnku, ktorým netreba prekonávať nejakú ďalšiu degradáciu, aby sa potom opäť od nejakého spodnejšieho stupňa namáhavo prepracúvali k dokonalosti?”

[PS 3.12] Keby sa však niekto opýtal: Prečo taká ďalekosiahla cesta? Potom je tiež už naporúdzi odpoveď; pretože takí duchovia prekonávajú totiž túto cestu degradatívne (zostupne krok za krokom) od posledne spomenutého, najvnútornejšieho, najväčšieho centrálneho slnka a na každom takom slnečnom stupni prijímajú do seba viac a viac hmotného. A práve z toho dôvodu musia teraz túto cestu prekonať znovu naspäť, aby na nej od stupňa k stupňu odložili hmotu do posledného atómu, a stali sa spôsobilými prísť opäť do pravého, najčistejšieho, nebeského slnečného sveta pre všetky večnosti večností.

[PS 4.8] A ako je tomu s prijímaním svetla zo Slnka u týchto sklenených guličiek, práve tak je tomu s rôznymi svetovými telesami. Ony stálice alebo vzdialenejšie Slnká, ktoré vidíme z vašej Zeme iba ako trblietajúce sa bodky, najmä tie z nich, ktoré na vašej Zemi poznáte ako stálice prvej, druhej a tretej veľkosti, javia sa obyvateľom Jupitera už také veľké, ako u vás strieborná dvadsať, desať a päť grajciarová minca. A prečo?

[PS 12.21] Chápete dobre tento pohyb? – Čo by ste povedali na Zemi a akými pocitmi by ste boli oduševnení, keby ste sa nachádzali napríklad na vysokej hore, ktorá by mala zhruba výšku vám známeho Grossglocknera a bola by približne päť alebo šesť míľ vzdialená od mora, takže by more mocou búrky začalo hnať vlny, ktoré by dosahovali až ku vám na vašu horu? Nezačali by ste si tu z číreho zúfalstva jeden po druhom vytrhávať vlasy? A predsa keby tento zjav na Zemi bol pozorovaný na Slnku, bol by len jednoduchou detskou hrou, kde je už ten najnižší pahorok takmer päťkrát taký vysoký ako vaša najvyššia hora na Zemi (to znamená pozorovaná nad pokojnou, zvyčajnou Slnečnou vodnou plochou).

[PS 29.17] Takáto je agrikultúra pahorkov, k čomu ešte možno nanajvýš doložiť, že títo obyvatelia pahorkov pestujú istým spôsobom pre väčšiu výzdobu svojich pozemkov voľne rastúcu trávu, čo konajú jej usilovným kosením. Tým potom vyzerajú také pahorky často práve tak, akoby boli potiahnuté zeleným hodvábnym zamatom.

[PS 34.7] Lebo najprv ľudia tu majú nevzhľadnú a málo krásnu formu, sú malí a trochu tučnejší, a vo svojom zovňajšku nemajú vôbec nič príťažlivé. Majú svetlohnedú farbu, častokrát však prechádzajú aj do farby dosť tmavej. Výzor ich tváre je dosť podobný, ako u obyvateľov Grónska u vás, niektorých Japoncov a Eskimákov. Avšak ich odev sa nepodobá odevu práve menovaných národov našej zeme, ale pozostáva z akejsi zástery, ktorá sa uväzuje okolo krku a odtiaľto siaha v niekoľkých záhyboch cez celé telo až po kolená. Má ako pre muža, tak i pre ženu jeden a ten istý tvar. Pre obe ruky sú na oboch stranách ponechané dva otvory, aby nimi mohli ľudia vystrčiť ruky k nejakej práci; ak ale nemajú žiadnu prácu, potom vtiahnu svoje práve nepríliš vábne vyzerajúce paže opäť pod plášť. To je teda prvá chudoba.

[PS 34.17] Nie sú síce hrdinovia vôle, ale sú tým väčší vo všemožnom sebazapieraní. Sú to z tohto hľadiska praví Diogenovia. (Diogenes bol grécky mudrc navonok nesmierne skromný). Práve z tohto dôvodu nadobúda potom tým väčšieho rozmachu ich vnútorný duchovný život a preto očami svojho ducha vidia v najnepatrnejších veciach nádhery, o ktorých sa žiadnemu mudrcovi na vašej Zemi ešte ani nezdalo.

[PS 73.4] Aký však bude zaiste následok tohto druhého stavu? – Uhádnuť tento následok nebude nikomu nespôsobí veľké lámanie si hlavy. Lebo keby bol niekto schopný nechať samotného tigra vyhladovať a potom ho nechať úplne najhlbšie zaspať, potom mu istotne nebude zaťažko chytiť toto zúrivé zviera, pretože sa pre svoju slabosť nebude môcť brániť a pre svoj spánok nebude však tiež pozorovať, kedy sa stane korisťou poľovníka. – Pozrite, takýto je aj približne istý následok pre takých absolútne oslobodených duchov zo Slnka! Stávajú sa rovnako korisťou všade na nich číhajúcich príťažlivých síl planét, ktorým potom slúžia ako vítané nasýtenie.

[LAO 3.18] Nie chrám, nie obrady, nie kňaz a nie biskup, rovnako nie Pavol a jeho učeníci; nie Žid, nie Grék, ani obriezka Židov a predkožka, ani chrám Šalamúnov; teda rovnako nie ani Grék, Skýt, pohan, slobodný, sluha; ani sabat, ani nový mesiac, ani jubilejný rok nie je niečím pred Bohom; ale jedine Kristus je všetko vo všetkom!

[LAO 3.39] Prosté a múdre buď vaše chovanie pred každým a voči každému; aj voči tým, ktorí sú mimo, voči Židom a pohanom! Nesúďte nikoho, či už je to Skýt, pohan, Žid, Grék alebo nie Grék; ale zariaďte sa múdro podľa času a okolností!

Náhľad v mobile Impresum