Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 4 Domácnost Boží, Kniha 1

Pravá církev.

22.března 1840

Takto pravil Pán ke mně a ve mně pro každého a jest to pravdivé, upřímné a jisté:

1. Má milost jest bohatý poklad; komu jí se dostává, ten nebude mít nikdy v ničem nikdy nedostatek ani časně ani věčně. Proto se má každý snažiti, tuto milost si ihned osvojiti; neboť dávám ji každému, kdo ji jen chce vždy míti.

2. Neboť hleď, chcete-li odpuštění hříchů, odpouštějí se vám, konáte-li pravé pokání skrze Ježíše, jenž je Mé živé slovo a láska ve Mně a brány nebeské jsou vám otevřeny, a chcete-li dovnitř, můžete dovnitř a můžete tu zříti tvář vašeho svatého Otce, jímž jsem Já, věčný Bůh Jehova.

Kapitola 4 Náhled v mobilu Impresum