Help

jakob-lorber.cc

Hoofstuk 20 Die Huishouding van God, Boek 1

15. En hoe vloek jy daar nou vir die slang, wat tog jyself is, en hou op die ou end jou eie broer vir die voorkoms van die slang?! En het nie jou eie broer, toe hy nog liggaamlik lewendig was, vir jou gesê - toe jy gegaan het om hom vir die dood te gaan haal, en in jou groot slinksheid voorgegee het, dat hy jou van die slang moet bevry -, of jy dink, dat ook hy ‘n broedermoordenaar is nie?!

16. Sê en antwoord, of dit dan nie so is nie; en indien dit nie so is nie, dan eers vloek vir die slang, en moet nie vir my, wat van bo, as verheerlikte broer, gekom het om vir jou te help, vir die slang hou nie, maar hou vir jouself as die slang, en gee vir my jou nog met broederbloed bevlekte hand, sodat dit van sy groot skuld deur my broederliefde gereinig kan word en jy dan weer voor die oë van die Here genade sal vind!”

17. En sien, toe was Cahin in sy blindheid deur die Satan gevang en wou reeds vir die verleidster die hand gee. Maar sien, toe slaan ‘n geweldige weerlig vanaf die hemel tussen die leuenaar en Cahin, en die vermeende Ahbel het as slang op die grond gelê, en Cahin het aan sy hele lyf gebewe, en gewag op die versekerde oordeel van bo.

18. En sien, toe het Jehova uit die wolke gespreek: “Cahin! Waar is jou broer Ahbel, - waarheen het jy hom geneem?”

19. Maar Cahin het hom reggeruk deur vir die slang op die grond te kyk en het gesê: “Hoe vra Jy vir my daarna? Is ek sy oppasser?”

20. En die stem van Jehova het harder as van te vore gepraat: “Die bloed van jou broer, waarmee jy die aarde deurdrenk het, skree vir My! Ek het jou daad gesien; waar is Ahbel, jou broer?”

21. En Cahin het gesê: “Here, my sonde is so groot, dat dit nooit meer vir my vergewe kan word nie!”

22. “Ja”, sê Jehova, “daarom wees vervloek op die aarde, wat Ahbel se bloed verslind het; en wanneer jy in die toekoms daarop ‘n akker sal maak, dan sal dit vir jou geen brood meer gee nie en jy sal voortaan onstandvastig wees en sonder dak soos ‘n wilde dier daarop ronddwaal, en sal dorings en sydissels eet!”

23. Toe het Cahin groot geskrik en het met ‘n bewende stem gesê: “Here, Jy die Alregverdige, sien, Jy dryf vir my vandag uit hierdie land, en ek moet vlug voor Jou aangesig en onstandvastig ronddwaal op die aarde. En met my, arme swakkeling, sal dit so gaan, dat die’ een wat my sal vind, sal doodslaan; daarom betoon genade teenoor my ter wille van my familielede!”

24. En sien, toe het Jehova gesê: “Nee, niemand sal vir Cahin doodslaan nie, - want wie vir Cahin sou doodmaak, sal sewevoudig doodgemaak word! Sodat niemand aan hom sal vat nie, wil Ek vir jou op jou voorkop met ‘n swart vlek merk, sodat niemand meer vir jou sal herken en vir jou sal doodslaan nie.”

25. En nou sien, toe het Cahin met sy familielede uit My aangesig gevlug tot ver anderkant Heden (Eden) na ‘n diep geleë land Nhod. Maar Heden was ‘n mooi land met klein heuwels, vol van die beste vrugte; Cahin het van die plek gehou, en hy wou hier bly. Maar toe hy na die heuwels opgekyk het, toe het hy orals ‘n man, met ‘n kwaai gesig, sien staan en wat met ‘n klip in sy hand bewapen was, asof hy vir Cahin wag, om aan hom vir sy misdaad wraak te neem; en hierdie verskynsel was ‘n gevolg van die groot vrees in hom. En hy het gesien, dat hy nie hier sal kan bly nie.

26. Toe vlug hy verder en verder teen die oggend en het in ‘n groot vallei aangekom; toe het hy uitgeput neergeval en het vir drie dae en drie nagte geslaap. Toe het ‘n sterk wind van die berge af opgekom, wat vir die slapendes wakker gemaak het en het verder oor die wye vlaktes gesuis en gebruis en het uiteindelik in die laagtes van die land, wat daar ‘Nhod’ of ‘droë bodem van die see’ genoem word, gaan lê.

27. En Cahin het weer na die hoë kruine van die berge opgekyk, en hy het geen mans meer gesien nie; toe het hy nie geweet wat om te doen nie. Maar na ‘n kort rukkie het hy sy arms uitgestrek en het baie hard geskree: “Here, Jy die mees Regverdige, wanneer vanaf hierdie groot afstand my geskree nog Jou oor sal bereik, dan kyk genadiglik oor die kruine, ter wille van die kinders en my vrou, vir die gemerkte vlugteling deur die heiligheid van Jou oë, wat daar my voorkop met die nag van sonde gemerk het, sodat die misdaad nie aan my skoon voorkop herken kan word nie, wat daar op my voorkop, op die hande en die bors van die groot sondaar gemerk is, wie se sonde te groot is, dat dit ooit vir hom vergewe kan word.”

28. En sien, toe het ‘n wolk van die hoë berge af gekom, sewe-en-sewentig manshoogtes bokant die vlugtelinge, en ‘n sterk stem het daaruit gepraat, en dit was die stem van Ahbel, wat daar gesê het: “Cahin, ken jy hierdie stem?”

29. En Cahin antwoord: “O broer Ahbel, kom jy dan, om goedkoop wraak aan my, jou moordenaar, te neem, dan doen dit volgens die geregtigheid; maar spaar jou geseënde suster en haar kinders!”

30. Toe het die stem weereens gepraat en gesê: “Cahin, wie daar boosheid doen, is ‘n sondaar; wie daar boosheid met boosheid vergeld, is ‘n kneg van die sonde; wie goed doen ter wille van die goeie, die’ het die skuld afbetaal, en daar sal niks, wat sy aandeel sal wees, oorbly nie; wie daar meervoudig goed doen, is waardig vir sy broers; maar voor God tel daar net een ding, en dit is: om goed te doen vir boosheid, en vir hulle te seën, wat daar die weldoeners vloek, en om die lewe te gee vir die dood!

31. En sien, op grond van hierdie laaste een kom ek na jou; daarom moet jy nie vir my bang wees nie, aangesien ek van bo na jou toe gestuur is, om eerstens vir jou te wys, dat die Here in al sy beloftes waaragtig en getrou is, en tweedens, om vir jou aan te dui, dat jy in hierdie land met jou familielede moet bly en jy en hulle van die vrugte, wat jy in hierdie land sal vind, moet lewe en dan ook om vir jou te wys, dat jou broer jou daad, deur die groot liefde van die Vader in hom, vir jou vergewe het.

32. Maar my bloed moet jy met die trane van berou versoen, totdat die vlek van jou voorkop afgewas is; en jou kinders en jou vrou moet jy in alle vrees voor die Here lei. En wanneer jy dit vrywillig uit jouself uit vrees vir die Here sal doen, dan sal jy bly en lewe, soos wat jy is, ‘n verstoteling; maar met liefde sal jy die hard gemaakte hart van die geregtigheid roer.”

Hoofstuk 20 Mobiele weergawe Kommentaar