Help

jakob-lorber.cc

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Resultate 100 - 120 van 4104

[HG 1.95.5] Meen jy dan, Vader, die Here is net soos ons onbestendig en weersveranderlik soos ‘n uitgedroogde blaar wat aan ‘n spinnerakgaring hang, dat Hy met Sy werke doen, wat die kleinste kinders met hulle speelgoed doen, wanneer hulle moeg geword het daarvoor?! O Vader, watter gedagtes bo God het jy in jou Hart laat opstyg?!

[HG 1.97.3] Tot nou toe was dit bestendig meer of minder nag in my, en al my vermeende lig was geen daglig nie, maar net die maan se bedrieglike, vlugtige geglinster, wat skaars voldoende is, om ‘n voorwerp volgens die uiterlike vorm te herken, maar wat die kleure betref, wat daar ‘n verkwikkende weerspieëling van die goddelike waarheid en diepste geheim van die innerlike lewe is, dan bly daar net een getrou, naamlik alleenlik geel wat daar die kleur van die dood is, - al die ander is vernietig en omskep, dat hulle dan is, as of hulle glad nie bestaan nie.

[HG 1.99.4] Het Jehova dit vir julle aanbeveel? Of watter diens glo jy kan jy vir God daardeur bewys, indien jy, deur jouself te straf, vas en veg teen jou eie natuur? Sê vir My en vra eers vir jouself, of dit vir God aangenaam kan wees, indien ‘n mens, wat dit nog nooit so ver met sy selfverloëning gebring het, om ook net ‘n enkele gebod van God verseker en altyd na te kom nie, hom uiteindelik daarom, omdat hy te swak was, om ‘n maklike goddelike gebod te hou, daarby nog ‘n eie, baie moeiliker gebod oplê, wat vir hom ten slotte onmoontlik sal word om na te kom as honderd goddelike gebooie, maar wat altyd met die natuur van die skepsels in nouste samehang staan, aangesien God vir die skepsel nooit meer sal gee en ook nooit kan gee, as wat dit sy natuur in staat is om te dra nie, omdat Hy dit die allerbeste insien, waarom Hy ‘n skepsel uit Homself vry laat ontstaan het! Luister, sekerlik nie daarom, dat dit uit ligsinnige verontagsaming van die goddelike orde vir homself as vergoeding daarvoor moet wette voorskryf nie, wat lank reeds uit eieliefde berou is, nog voor die versoeking om dit te oortree bygekom het, - maar dat dit volgens die goddelike orde moet lewe en volgens die noodsaaklike behoefte van die liggaam moet eet en drink en moet vir God erken en vir Hom bo alles liefhê en sy naastes as kinders en broeders soos homself en terwille van die liefde, dan sê Ek nog daarby, en die vreemdes tienvoudig meer as homself en die eie vleeskinders.

[HG 1.100.20] Maar indien jy ‘n verborge lig het in die saak, dan moet jy jou Vader langs jou nie laat blind bly nie: Maar indien dit met jou ten opsigte van hierdie punt nie beter gaan as met my nie, dan sal dit beslis ietwat moeilik gaan, om ooit daaroor duidelikheid te kry!

[HG 1.102.6] Indien die mens wat in nederigheid in die oggend uit die diepte na julle toe gekom het, ietwat eienaardig vir jou voorkom en jy Sy wese nie heeltemal kan bymekaar bring nie, dan dink, dat ook God dit nie heeltemal kan en wil bymekaar bring nie, hoe die mense as Sy skepsels hulleself groter kan ag, as wat God Homself van ewigheid af oor en oor lewendig aangevoel het!

[HG 1.107.8] Sien, Seth se slinksheid was geregverdig, aangesien sy groot liefde vir My vir hom slim gemaak het, - maar die slimheid self is eintlik ‘n ding, wat nie goed is nie, omdat dit ‘n dubbele wese is en teen die orde van die liefde is, alhoewel ook nie teen die liefde self nie. Maar as dubbele wese is dit in liggaamlike opsig net soos ‘n dubbele natuur in die mens, wat deur die natuur versny is, sodat hy gedeeltelik ‘n man en gedeeltelik ‘n vrou is. Maar wie kan met sodanige manvrou getroud wees of watter maagd kan van sodanige vrouman ontvang, wie se organe nie geskik is, hetsy om te verwek of om te ontvang nie?!

[HG 1.107.13] Alhoewel, aangesien die nag in hierdie opsig aan my kant is, waaruit ek nie soos ‘n ster soos jy kan lig gee nie, waar jy tog volgens my kennis en aanvoeling oor Asmahael in die dag of dan ten minste in die môreskemer verkeer, dan kan jy mos vir my uit jou dag lig verleen!

[HG 1.107.17] Dit was tog van ouds die gebruik, dat met betrekking tot uitsonderlike dinge die kinders van hulle ouers geleer word, en dus is ek by die klein vaderlike versoeking van jou glad nie bereid, om die heilige, ou orde te breek nie, en is dus vol vreugdevolle afwagting, om van jou, liewe Vader, in hierdie opsig die mees volledige verduideliking met alle kinderlike dankbaarheid te verkry.

[HG 1.109.2] En onder die baie koel skaduwee van ‘n groot Bahaniaboom met veelvoudige stamme, was ‘n kort rus vir die ou Adam in liggaamlike opsig wenslik en op die regte plek, en dit eerstens ter wille van die versterking en tweedens vir die koelte en derdens weens uiters vars en groot waterbron wat hier voorgekom het en aan die vaders goed bekend was en Adam nog altyd geglo het dat dit ‘n besonders versterkende krag besit.

[HG 1.109.9] Want indien ‘n wolf ‘n slapende esel vang, wie se bene van natuur uit stadiger is as die’ van die maklik springende wolf, wie wil daar die esel beskuldig, dat hy hom deur die wolf laat vang en laat beseer het, terwyl tog klaarblyklik die baie vinniger lopende wolf die alleen vangskuldige is, omdat hy op die verkeerde plek sy vang- en hardloopvaardigheid uitgeoefen het, waar hy homself net met takbokke, herte en klipspringers en ander vinnig lopende gediertes van die woude moet meet!

[HG 1.110.8] Ek wou hulle nog saam bring! Maar natuurlik het ek nie geweet wat Adam se wil in die opsig was nie; ook sou jou vrou haar liefdevolle versorger mis, aangesien jy buitendien by Adam moet aanbly en sal daarom nie die voorstander van ons algemene hut word nie.

[HG 1.111.28] O waarlik, Ek sê vir julle: Ook Ek sal vir My ‘n leer van mense bou, ‘n leer wat ek sal opstel teen die boom van die lewe, wat daar strek vanaf die grond van die aarde tot in die hemel van alle lewe! Gelukkig sal die’ trappe wees, wat Ek heel bo sal gebruik; want net hulle sal die lewe bereik, terwyl die sterkes onder al die las moet wag, op dit wat daar aan lewe na die diepte afgegooi word!

[HG 1.113.8] Maar wanneer hy die lewe het, waarom wil hy voorgee, asof hy dit nooit ontvang het nie, en handel blind ten opsigte van alle dinge?!

[HG 1.119.3] Daarom, soos reeds gesê, laat ons almal in die naam van Hom, wat daar onder ons wandel, opstaan! Amen.”

[HG 1.119.6] watter vrugte hy die graagste sal eet en watter brood en wat om te drink, - of alleen net melk, of melk met heuning of sap, wat van soet bessies gepers is; of hoe hy die beste sal slaap, waarop hy graag sal wil lê, en hoe vroeg hy sal wil opstaan.

[HG 1.121.13] maar sê en begryp dit self, wat dan gedoen moet word, wanneer die seun na die vader kom en vra, dat hy vir hom iets moet gee uit die skuur van sy ondervinding, maar die vader dan vir die seun moet sê: ‘Liewe seun, sien, ten opsigte van hierdie punt is beide ons skure ewe oud, en nie een van die twee het ook net die geringste iets meer as die ander een nie, aangesien ons oë terselfdertyd op hierdie dag vir Asmahael die eerste keer gesien het!’

[HG 1.121.17] Sien, net so staan dit ook met ons twee! Ons het beide dieselfde gesien, beide dieselfde gehoor en ook beide presies dieselfde aan Asmahael waargeneem en is in die opsig dieselfde as die plante en die gras, die struike en die bome, wat ook almal dieselfde lig, dieselfde warmte en dieselfde reën opsuig. Maar hoe lyk dit daarna met die innerlike verwerking en die produk?

[HG 1.121.18] Sien, liewe Seun, daar heers dan ‘n geweldige onderskeid! Net so staan dinge ook met ons innerlike begripsvermoë, beoordeling en aanvoeling; dit kan regverdig, maar ook onregverdig wees, of tydig, of dikwels dan ook ontydig wees. Maar waarom moet ons dan vir ons voor die tyd vernietig, indien ons vir ons wil volstop met ons ontydige oordele en soortgelyke gevoelens daaruit?!

[HG 1.127.10] Indien ook my roep ‘n regte roep van bo was, was dit nog steeds ‘n vreemde stem, wat geroep het; daarom het ook net min hulle daaraan gesteur. Maar wanneer daar ‘n roep en een en dieselfde stem van die groot omroeper sal weerklink, sal die egte roepstem tot in die dieptes van die aarde dring; en dan sal daar geen dooie of lewendige meer bestaan nie, wat daar nie onmiddelik die ware stem van die allenige ware omroeper as heeltemal waar sal erken nie, en niemand sal vir Hom vra soos julle nou vir my nie, maar elkeen sal Sy stem volg hetsy so of so.

[HG 1.129.5] Maar omdat Jehova - soos julle uit alles dit rondom julle kan sien - dit nie is nie, maar presies lyn reguit die teenoorgestelde is, en dus die grootste vriend van lewe is, ja en dit sodanig, dat Hy alleen die ewige en mees eintlike lewe Self is, en alles, wat daar leef deur Sy asem, uit Hom leef - daarom is Hy ook die ewige liefde Self en trek al Sy werke net na Hom toe, en alle skepsels het hulle wyse en gerigte orde, maar die kinders is vry in hulle wil en dade en is deur niks gebind nie, behalwe dat hulle moet lewe, en dit daarom, omdat Jehova ‘n vriend van die lewe, maar nie van die dood is nie -, waarom ook besonders Sy kinders nie te veel bekommerd hoef te wees met betrekking tot die vinnige doodmaak nie, spesifiek diegene, wat die uiters goeie, groot, heilige Jehova getrou liefhet soos julle en al hulle hoop op Hom gevestig het!

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mobiele weergawe Kommentaar