Help

jakob-lorber.cc

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Resultate 140 - 160 van 4104

[HG 1.153.3] “Waarlik, liewe broer Abedam, dit sou beslis nie teen die goddelike orde wees nie, indien so nou en dan die kinders voor die wyses as ware predikers van wysheid opstaan, en die veelvoudige dwaashede van die dikwels vermeende hoogwyse leraars te korrigeer! Jy het my hart nou van ‘n groot las bevry!

[HG 1.153.13] Sien, broer, in daardie opsig is ons dus gelyk; maar nou kom iets, wat van my ‘n dwaas voor jou maak, en dit is, dat ek tog dikwels by myself oor die werke van God nagedink het en dit behoorlik - volgens jou getuienis - takseer het!

[HG 1.153.16] En die bekende Abedam het daarop vir Henoch geantwoord: “Broer, moet nie vir my hartseer maak nie; ek is net op die onderste trap gelukkig! Wanneer jy begin om vir my net ‘n bietjie te verhef, dan is my saligheid opslag daarmee heen; want sien, ek is reeds van natuur uit so, dat net die grootste laagheid vir my salig maak!

[HG 1.161.2] “O heilige Vader! Nou eers het ek uit die byna agthonderd jaar lange slaap wakker geword en sien nou in die mees duidelike omtrekke, wat alles deur Jou oneindige Vaderliefde gedoen word, om Jou skepsels werklik te verlewendig en selfstandig vry te maak en hulle dan op te voed en te verhef om Jou ware kinders te word, sodat hulle dan as sulks langs Jou, goeie Vader, ook iets moet beteken!

[HG 1.164.11] Ek sê vir julle: Wie nie met die eerste oogopslag die opgaande son raaksien nie, het ‘n geweldige fout in die oog! En wie nie deur die harde donderslag wakker skrik nie, die slaap seker baie vas!

[HG 1.165.34] Hulle sal so baie erts uit die berge grawe, dat hulle paaie van metaal sal maak; maar op hierdie vaste en reguit paaie sal net min, ja uiters min wandel, wat daar wil wees soos jy nou. Maar indien daar ook ‘n lewendige uit die baie duisende sal opstaan, die sal self binne ‘n kort tydjie ‘n harde tyd hê om onder die dooies te bly staan!

[HG 1.166.24] Maar omdat jy ook vir My ‘n regter genoem het, daarvoor sal jy die langste op aarde bly leef; want sien, Ek is wel ‘n regter vir al die skepsels, - alleen die kinders moet nie na die Vader as regter verwys nie! Voortaan sal al diegene geoordeel word, wat vir die Vader as regter sal aanroep! Jou lang lewe op aarde sal dus vir jou ‘n klein gawe van die Regter wees, sodat jy voldoende tyd sal hê, om jou Regter weer as Vader te herken! Amen.

[HG 1.168.9] Maar Adam het vir hulle laat opstaan en vir hulle gesê: “My liewe kinders, ek is hoogs bly daaroor, om julle in ‘n gesonde toestand by my te sien!

[HG 1.172.28] Maar wie het dan vir My beweeg of by My voorbidding gedoen, om julle te skep, toe behalwe vir My niks was nie?! Of het Ek dan sedertdien harder en meer liefdeloos geword, waarom Ek vir My deur My skepsels tot aksie moet laat beweeg?!

[HG 1.173.3] “Hoë vreemdeling, wat vol van goddelike wysheid is en dit ook nie lyk asof daar ‘n tekort aan ‘n goddelike krag in jou is nie, wanneer ek vir jou vra, sal jy nie van my ‘n klein guns aanvaar nie, dat ek hulle, wat daar sonder om oor die weë van Jehova te dink, mor, na jou toe sal bring of om hulle ten minste te laat onderrig, dat Jehova, die ewige heilige God, dit alles, wat daar reeds gebeur het, reeds van ewigheid af voorsien het, en in ‘n sekere opsig, alhoewel dit die vrye mens raak, ook so bestem het?!

[HG 1.175.6] Sien, die liefde is die begin van alle wysheid; maar die nederigheid is ‘n magtige hefboom van die liefde sowel ook die wysheid! Wanneer jy nederig is, waarlik, geen mens sal probeer om vir jou van iets te wil oortuig nie; want waar die veglustige geen teenstand meer gewaar nie, dan sit hyself sy strydbyl opsy, - en wat jy in jouself het, dit sal niemand van jou wil wegneem nie! En dus is die nederigheid die grootste beskermer van alle wysheid en daarby die beste skool vir alle wysheid, waarvan die saad die liefde is.

[HG 1.175.18] Ja, ons het ten opsigte van alles verander! Waar is ons hare? Waar die meeste van ons tande? Hoe dikwels het ons vel al vervel? Ja, ek wil vra: Waar is ons hele jeugdige, kragtige liggaam dan heen?

[HG 1.175.32] Ek het nog nooit vir julle ten opsigte van daardie punt weerspreek nie; want ek het die volle waarheid van julle bewyse nog altyd ingesien.

[HG 1.176.33] Maar wanneer julle harte My naam vir julle sal noem, dan kom weer na My toe, sodat Ek vir julle heeltemal uit die aarde kan laat opstaan, wat vir julle, met uitsondering van Sethlahem, nou verslind het!

[HG 1.177.16] Die vlam van liefde in ons harte moet sodanig heftig word, dat dit ons sondevolle liggaam moet verteer en uit die as van die verteerde liggaam ‘n nuwe liggaam, wat deurgaans tot liefde in staat is, moet opstaan; en met daardie liggaam kan ons eers vir Hom nader!

[HG 1.177.26] O help vir my, om vir Hom te loof en te prys, vir Hom, wat na ons sondaars toe gekom het, al julle my broers, al julle kinders, jy aarde, jy son, en jy, my hele sondige, harde liggaam! Help vir my om vir Hom te loof, julle skepsels en al julle engele; want Hy alleen is goed, Hy alleen is heilig en Hy alleen vol van die allerhoogste liefde, mag en krag!

[HG 1.178.12] Ja, ja, edel worteltjie, my sondewarm trane van berou bevat geen seën nie; want dit vloei uit die meer van my sondes, waarom dit vir jou sal versmoor en doodmaak! En dus wil ek dan op die sand, op die dorre, warm sand wil ek my trane laat vloei en nie eerder opstaan nie, totdat ek óf geen trane meer sal hê nie óf die regverdige, heilige God en Vader ‘n bode na my toe sal stuur, wat vir my ‘n welverdiende strafoordeel moet bring!

[HG 1.179.12] Maar indien iemand ‘n drang in homself gewaar, maar dan by homself dink en sê: ‘O Here, ek erken, dat Jy aan my geraak het! Die drang kom van Jou, o Vader! Jou oneindige goedheid was barmhartig met my en wil vir my wat onwaardig is, in die ware nederigheid vastigheid gee en dus in die ware liefde vir Jou. O Vader, ek is nie waardig, om dit te doen nie, soos wat Jy dit deur die versoekende drang aan my te kenne gegee het! Joune is alle mag, alle krag, Jy alleen is die Here van hemel en aarde. Laat net vir my dit doen, wat vir my voor Jou, o heilige Vader, betaam om te doen, naamlik om vir Jou alleenlik kinderlik lief te hê! Maar neem hierdie hoër handelingsdrang genadiglik weer van my af weg, soos wat Jy dit vir my gegee het; want dit is ‘n goddelike krag! Sou ek arm en nog swak skepsel en kind daarvolgens handel, dan sou ek mos ‘n wese wees, wat vir hom met Jou, ten opsigte van hierdie punt, wil gelykstel, aangesien ek met sodanige Jou krag sou wou handel, wat alleenlik net Jou toekom om mee werksaam te wees. Daarom neem Jou heiligdom van my onwaardige, en laat vir my by die kinderlike liefde vir Jou, o heilige Vader, bly!’ -

[HG 1.179.20] Hy sal dan na sy broer toe gaan en vir hom bekeer, dit beteken, hy sal sy broer dan ten opsigte van die wêreld doodmaak en met die volheid van My krag weer vir hom tot die ewige lewe verlewendig.

[HG 1.180.3] “Staan almal op julle kinders van Kisehel en sy broeders se kinders saam met die moeders! Want Ek, voor wie julle op julle aangesigte lê, het Self na julle toe gekom, gehul as julle gelyke, en wil nou, dat julle moet opstaan tot die lewe van die liefde uit My!

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mobiele weergawe Kommentaar