Help

jakob-lorber.cc

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Resultate 160 - 180 van 4104

[HG 1.180.4] Waarlik, die wat opstaan, as Ek vir hulle roep, die sal vir die lewe opstaan en sal die dood nooit, ja ewig nooit proe nie!

[HG 1.180.5] Maar wie daar nie My roepstem sal volg nie, die sal voortaan en voortaan bly lê! Daarom staan nou in vreugde op en wees vry! Amen.”

[HG 1.180.6] En almal het opgestaan en het van te groot vreugde gehuil; want hulle het onmiddelik vir Hom erken, wat vir hulle laat opstaan het, en het vir Hom met hulle liefdevolste harte geloof en geprys.

[HG 1.181.6] Kyk hier, elke sandkorreltjie wat aan jou voete vaskleef, moet Ek met die krag van My liefde vashou, ja by verre meer intensief as die maagde nou My voete, sodat dit kan bestaan, - en jy kan dit dan vrylik ronddra, waar jy tog net ‘n medeskepsel uit My is, en Ek moet vir jou daarby nog oneindig keer meer intensief vashou, sodat jy kan bestaan en lewe, dink, voel en van jouself duidelik bewus wees, sodanig dat jy ook deur My nie opgehou word, om vir jou vrylik te kan beweeg nie!

[HG 1.185.6] O Jehova, is Jy dan kwaad oor my dwaasheid? Dan wil ek eerder van te groot skande in die diepste afgrond van die aarde wegkruip en vir die res van my lewe my dwaasheid in die allerdigste duisternis beween.

[HG 1.185.14] En Abedam het na die aarde af gebuig, het Ghemela wat voor Hom op die aarde gelê het, opgerig, ja Hy het haar heeltemal op Sy regterarm opgetel en vir haar opsigtelik heftig aan Sy heilige bors gedruk en dan vir haar gesê:

[HG 1.185.19] Maar sodat jy voorlopig met jou vraag nie sonder antwoord met jou voete op die aarde trap nie, onthou die volgende: Wat die lewe aan en in Myself is, sou onmoontlik vir jou wees om te begryp; want soos Ek Self die mees eintlike lewe vir ewig en oneindig is, sal ook nooit die hoogste, mees diepsinnige Cherub in staat wees om te begryp en te aanskou nie. Maar wat die eintlike lewe in jou is, is dit niks anders as My asem in jou of My volkome ewebeeld in elke mens. En soos Ek vir My in die ewige en oneindige steeds allerduidelikste bewussyn van die hoogs eie mees volmaakte lewe bevind, net so het ook elke skepsel ‘n, indien ook vir jou uiters onbegryplik kleinste deel van hierdie My lewe in hom en heeltemal lewendig daaruit vir sy eie behoeftes.

[HG 2.2.14] Meen jy, sodanige skepsels sal eendag in die hel beland, dalk in die onderste hel? Daar misgis jy vir jou! Hoe sleg en boos en oorverskriklik dit ook altyd daar mag lyk en werklik ook is, sou sodanige plek nog veels te goed vir sodanige wesens wees; want al die satans en duiwels vlug daar voor My naam, en moet hulleself voor My op die grond gooi, en dit selfs voor elke strafengel wat daarheen gestuur word. Doen dit ook daardie wêreldfigure?!

[HG 2.4.19] Wie dus vir My alleen geldig en welgevalle wil dank, die dank vir My deur die liefde sonder woorde in die diepste nederigheid van sy hart, en Ek sal na sy dank kyk en dit aanneem asof dit iets voor My beteken!

[HG 2.4.24] Toe Lamech nou haar hemelse mooi gesig gesien het, het dit amper sy asem weggeslaan en hy het onmiddelik na Abedam gedraai en met die diepste ontroering van sy hart gesê:

[HG 2.5.6] En die drie het voor Abedam neergeval en het met die allerdiepste nederigheid vir Abedam gedank vir hierdie hoë genade en oorgroot barmhartigheid.

[HG 2.10.13] Dit is wel so, liewe broer, dat jou voorspellings in baie opsigte bewaarheid is, spesifiek wat die uiteensetting betref, rakende die Vader en Here se alleen welgevalle nederigheid, laagheid en onaansienlikheid; maar daarvan, dat Jehova ook ‘n mens is, en van Sy sodanig eindelose liefde, genade en onbegryplik allerhoogste barmhartigheid, - broer, dit kon niemand van ons gedroom het nie. En indien iemand van ons sodanige voorstelling gehad het, dan was dit die altyd stil en geslote Zuriel met sy dogters; alleen hy het altyd in die mees verborge hoeke weggekruip, en dit was moeilik, om ook net een woord van hom te ontlok.

[HG 2.11.13] In die ware nederigheid bestaan die eintlike, allerhoogste vryheid van die lewe, daarom ook die grootste volmaaktheid daarvan. Deur die nederigheid kan julle selfs vir My ten opsigte van die onaantasbare heiligheid van My Godheid nader, - ja die ware nederigheid is die mens se hoogste wysheid, die hoogste liefde, die hoogste krag van die lewe, die mag en die hoogste geweld, waarvoor die hele oneindigheid met eerbied sal bewe!

[HG 2.12.15] Indien julle vir My wil lief wees, maar julle hart nie sterk genoeg is, om vir My met vlammende liefde aan te neem nie, en in plek daarvan net met die droë gedagtes oor My tevrede moet wees (watter toestand gelykstaande is daaraan, waar iemand baie graag met geestelike warmte iets wil begryp, maar het van te vore vir ‘n paar nagte nie geslaap nie, waarom ‘n stompsinnigheid presies dan oor hom sal kom gepaard met ‘n groot lus vir slaap, wanneer hy dit vir hom voorgeneem het, om in die vuur van sy gees werksaam te wees), dan dink, dat daar ‘n tekort van die ware nederigheid in julle is; want dit is die eintlike grondfondament van alle lewe.

[HG 2.13.13] En die hoë Abedam het daarop vir hom gesê: "Luister, Abedam, jou gesindheid is geregverdig en waardig, om My welgevalle te verheug; alleen jou erkenning van My orde van die dinge staan nog ver agter jou begripsvermoë. Want sien, volgens die ordelikheid van alle dinge, kan daar geen amp bestaan, wat nie met ‘n sekere graad van aansien verbonde is nie; want sonder sodanige aansien sou mos die amp geen amp wees nie, maar bloot ‘n ongekonsolideerde ope posisie van teenstrydighede, waarin elkeen liewers vir sy eie dwaasheid wil stry, as om die wysheid van die broer te volg.

[HG 2.13.17] Die aansien is in elk geval nie gekoppel aan die ampsdraende persoon nie, maar net aan die amp self, maar wat niks anders daarstel as Myself in My liefde, genade en barmhartigheid nie, indien dit deur My ingestel is en bepaal word saam met hulle, wat daar die amp moet lei. Wil jy dus vir My die aansien van My heiligheid strydig maak?!

[HG 2.15.19] En Abedam het daarop vir Henoch gesê: "Henoch, jy het vir my waarlik ‘n volgeldige antwoord gegee, waaraan daar niks verder toegevoeg kan word nie, - ja, die hemel se eerste en mees diepsinnige gerub sou nie in staat wees om meer te sê, as wat jy nou vir My geantwoord het nie. Maar desnieteenstaande is daar tog iets daarin, wat ter wille van die ander ‘n nadere beligting vereis, - en dit is, dat jy voorheen vir My as die oorsaak van jou ongehoorsaamheid genoem het!

[HG 2.18.36] Maar ek is reeds tevrede, dat die oorgoeie, oorheilige en liefdevolste hemelse Vader vir Hom deur ‘n sodanig armsalige skepsel, soos ek dit is, laat liefhê en Homself vir my en ons almal deur sy wonderwerke en deur die mond van baie vroom mans, laat erken.

[HG 2.22.6] Maar as teken sal julle in julle heimat ook werklik ‘n nuwe hut aantref, wat Ek so pas opgerig het. Niemand van die mans mag daar met bedekte hoof ingaan nie, en die vrouens moet hulle aangesigte bedek, as hulle in die hut wil tree; want dit is rein en heilig, en is oorvas. In die middel van daardie hut sal julle ‘n altaar vind, waarop ‘n onblusbare vuur sal brand en sal in die dag en die nag ‘n groot lig versprei, en langs die vlamme sal daar altyd ligte wolke opwaarts na die hemel opstyg.

[HG 2.24.2] "Luister, jy, My geliefde, vroomste Henoch! Ek sien ‘n vrees in jou hart, en ‘n skaduwee wat vir jou bang maak sluip alreeds vir ‘n geruime tyd om jou ewig onsterflike hart, net soos daar ‘n los, broeiryp vlieg met die steekslurp ‘n gesonde, vars appel aan die boom ondersoek, om te kyk waar sy die skil van die gesonde vrug kan deurboor, om ‘n bose werpsel van haar los geslag in die vlees van die vrug te stoot, sodat hy daar moet knaag en verkieslik die lewe van die vrug moet vernietig.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mobiele weergawe Kommentaar