Help

jakob-lorber.cc

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Resultate 220 - 240 van 4104

[HG 2.76.20] Die hart begin dan, om in opstand te kom teen die sodanig bedrieglike verstand, en word in homself kwaad. Sien die gloeiende poel van chaos!

[HG 2.80.7] Sien, dit is my ewige orde, dat daar orals en by elke saak, by elke ding, by elke skepsel die kinders so volmaak moet wees, soos daar hulle vader volmaak is!

[HG 2.83.17] Ander nog, rek die groot begrip van kindskap so ver, deur vir hulleself en alle skepsels as My kinders te ag.

[HG 2.83.27] Sodat julle dit nog beter sal verstaan, sal ons vir die' doel nog van Jorias verneem, wat hy in hierdie opsig alles in hom gesien het, en dan eers met betrekking tot hierdie allerbelangrikste saak ‘n meer helder lig in julle harte aansteek.

[HG 2.89.6] Wanneer hy dan uit die gevangenskap van die vlees wil opstaan, wat daar is die ou sonde en die ou dood van die gees, - hoe sal dit dan met hom gaan, wanneer hy in plek daarvan om een bas te deurbreek, verskeie honderde moet deurbreek, waar een om die ander meer hardnekkig word?!

[HG 2.89.8] Daarom sê Ek dit nog ‘n keer vir julle: Moet nie julle vlees voed, versterk en bevredig nie; want daardeur voed, versterk en bevredig julle julle eie dood, wat nou julle gees omsluit as laaste kerker voor sy herbevryding of heropstanding tot die volste ewige lewe uit My en in My!

[HG 2.91.6] Alleen Abedam het nog steeds tussen die bogenoemde lieflinge gerus, en het geen aanstaltes gemaak, dat Hy binnekort sou wil opstaan nie.

[HG 2.91.14] Maar dit is nogtans baie ergerlik dat daar behalwe vir my en my Eva nog niemand van die aarde af wil opstaan nie!

[HG 2.91.41] Daarom gaan lê nou weer op die aarde! Maar wanneer Ek sal opstaan, dan moet almal opstaan; want Ek sal op die regte Sondag opstaan en sal vir julle deur My gees verwek.

[HG 2.96.1] Nadat op versoek van Abedam nou almal op die aarde gaan sit het, en begin het om te eet en te drink, selfs Adam nie uitgesluit nie, alhoewel hy met sy kortsigtigheid nog nie heeltemal kon regkom nie, en die hoë Abedam Self saam geëet en gedrink het, kon daar skielik ‘n luide geskree van baie mense van die omgewing van die oggend gehoor word, en kon ook gesien word hoe een rookwolk na die ander uit die diepte opstyg.

[HG 2.96.14] Gaan dus sonder bekommernis na jou vroeëre plek terug, en eet en drink; maar wanneer jy sien dat Ek van die aarde af opstaan, dan kan jy dieselfde doen! Amen."

[HG 2.97.9] Maar nou kom in hierdie opsig die mees belangrikste vraag, en die lui soos volg:

[HG 2.97.20] Maar wat Ek nou vir Garbiel onthul het, moet ook jy, Besediel, ten opsigte van dit wat jy moet skryf, volkome tot op die punt nakom!

[HG 2.97.27] Maar Abedam het hulle weer laat opstaan.

[HG 2.99.4] "Gee ‘n vinnige boodskap aan die ampsdraer van ons groot God Lamech deur, dat so pas twee ongewone mans van die hoogte af ons laer nader!

[HG 2.99.25] Maar Kisehel het onmiddelik, in plek daarvan om op die dom vraag ‘n antwoord te gee, vir die bevelvoerder by die naam geroep en gesê: "Horadal! Die Here wil dit, dat jy opstaan, en vir ons saam met jou hele leer na die heilige Hoogte toe moet volg en begelei, om daar jou oortreding voor die lewendige, ewige, sigbare God, die allenige Skepper en Onderhouer van alle dinge, en voor Adam, wat daar die aarde se eerste mens uit die hand van die almagtige God is!"

[HG 2.100.10] Maar Sethlahem het vir die vraer gesê: "Wees net geduldig, totdat ons vir hulle en hulle vir ons bereik het, dan sal vir jou binnekort ‘n nuwe opgaande son onthul, wie daardie in elke opsig allergrootste mense is, wat vinnig naderkom!

[HG 2.101.12] Maar Sy liefde is so groot, dat Hy selfs die leuen nie vernietig nie maar Sy almagtige lig terug hou, en laat dit net spaarsaam terugkeer, sodat die leuen, as dit vrylik die vonkies van die lig wil opneem, kan oorgaan in ‘n werklike lewe, wat mettertyd meer en meer in staat sal wees, om ten einde selfs in die volheid van die goddelike lig kan bestaan en in en uit daardie lig oor te gaan na Sy oneindige liefde en om daarin weer ‘n nuwe skepsel te word, ja ‘n skepsel van die liefde, om in haar die kindskap van die hemel en daaruit uiteindelik die kindskap van God kan bereik.

[HG 2.102.18] En Adam het volgens die wil van Abedam na vore gekom en het na die drie toe gegaan, waar Horadal met die allerdiepste eerbied op hulle gewag het.

[HG 2.103.32] As ‘n onverbiddelike tiran van alle tiranne moes ek vir jou aanskou, dat die gevoel van elke afsonderlike vesel daarteen in opstand gekom het en ek vir sodanige God in my gevloek het, in plek daarvan om vir Hom lief te wees; daarom het ekself ‘n tiran geword!

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mobiele weergawe Kommentaar