Help

jakob-lorber.cc

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Resultate 240 - 260 van 4104

[HG 2.105.4] In liggaamlike opsig moet die mens net een vader en een moeder hê, so ook net een God, een Skepper en ‘n oneindige, ewige, heilige Vader in die gees.

[HG 2.105.5] Maar omdat ek as eerste mens geplaas was en dus ook as vader van die totale mensdom in liggaamlik opsig, kan jy vir jouself dink, hoe grof jou lastering was, waar jy vir my ‘n gedrog genoem het -.

[HG 2.107.29] Daarna het ek my verborge God gevra, dat Hy allergenadiglik ook nie vir die mees verhewe engel hierdie my geheime voornemens moet verkondig nie; en God het my gebed gehoor en het dan altyd in die geheim vir my laat weet, wat ek in elke opsig van my koninklike amp moet doen.

[HG 2.115.1] Na hierdie toespraak van Abedam was Adam en almal, wat daar teenwoordig was, sodanig aangedaan, dat hulle, vol van diepste liefde en mees innerlike dank vervul, begin het om te huil en Adam hardop uitgeroep het:

[HG 2.115.7] God, die Ewige, die Oneindige, die Heilige, die almagtige God! - O hart, jy my hart, moet net nie nou die stem van my tong breek nie; laat dit nou gebeur, dat ek met al my kragte kan skree! - Hy, Hy, vir wie duisend maal duisend jare soos ‘n mees vlugtige oomblik is, - Hy, vir wie se asem alle eindelose ruimtes bewe en die ewigheid van oorgroot eerbied in niks vergaan nie, Hy, wat met een kyk duisend maal duisend sonne kan laat ontstaan en weer kan laat vergaan, - Hy, Hy wat onmiddelbaar Self vir ons, die mees onwaardige skepsels, deur Sy eindelose heiligheid te syde te stel, uit Sy allerheiligste diepte aangekyk het, en het, omdat ons deur ons allergrootste vrywillige boosheid so ver van en voor Hom geval het, om vir ons Sy groot barmhartigheid te gee, die hele oneindigheid met tallose trappe gevul, sodat ons weer na Hom toe kan opklim!

[HG 2.116.12] Of het ek daardeur ‘n fout begaan, dat ek vir jou gevra het, wat dalk nie betaamlik is vir ‘n skepsel uit die diepte nie?!

[HG 2.117.21] Maar aangesien die volk weer van die aarde af opstaan, laat ons intussen daarvan swyg tot op die regte tyd, waar jy alles sal leer ken! Maar as jy in die vlakte kon agterkom, wat Ek vir die volk uit die diepte gedoen het, dan sou jy geweet het, wie Ek in werklikheid is; alleen vir jou swakheid was dit nog nie die tyd nie, waarom jy byna doof aan My voete gelê het.

[HG 2.132.10] Maar aangesien Ek in die hoogste volheid van My oneindige wysheid, ‘n beter profeet is as Adam wat heeltemal verniet en dwaas daar getreur het, sê Ek eerstens vir jou, dat Adam se profetiese stelling eergister heeltemal leeg was, met welke rede Ek hoofsaaklik ook by hierdie geleentheid aan daardie rampspoedige berg ‘n einde gemaak het en sodoende ook aan die nog meer rampspoedige voorspelling van Adam!

[HG 2.132.16] As Ek nou ‘n vasgehoue gedagte van My weer vrylaat, sê: het hy derhalwe dan werklik vergaan, as Ek hom van die bande van die liefde wat hom vashou bevry het en hy dan weer opstyg in die groot kring van My geeste, wat daar nes gelyk gevormde vlamme van vuur die oneindigheid vul?!

[HG 2.133.7] "Mahalaleel, Ek ken die goeie bedoeling van jou hart; daarom wil Ek ook vir jou van die opstelling van die vraag kwytskeld en vir jou onmiddelik ‘n goeie antwoord op die stil vraag van jou gemoed gee. En dus luister jy en julle almal:

[HG 2.135.2] "Mahalaleel, Ek sê vir jou, bly nog: Jou hart is ten opsigte van dit waaroor jy gevra het, nog nie ten volle verlig nie! Want soos wat jy is, sal jy nog in sommige misgissings beland; daarom moet jy nog meer lig ontvang!

[HG 2.136.5] Maar wanneer iemand, waar ‘n mens van die allerdiepste eerbiedigheid in die stof van sy nietigheid moet wegsink, op sodanige wyse bo alle mate kan vrolik word en daaroor jubel, dit moet begryp wie mag, kan en wil; ons bly egter met ons verhewe eerbied baie mooi tuis!

[HG 2.137.2] Maar Abedam het vir hulle gevra dat hulle onmiddelik moet opstaan en dat hulle ook ten volle in die gees moet opstaan.

[HG 2.138.18] Toe Jared en al die ander sodanige vraag verneem het, het almal vir hulleself op die bors geslaan, en een twyfel na die ander het begin om hulle harte gevange te neem. En Jared het, nadat hy ‘n bietjie nagedink het, gesê: "Here en Vader in al Jou Liefde en heiligheid! Daardie vraag sal die grootste en mees diepsinnige gerub net so min kan antwoord soos ek; maar dit kan ek sê, aangesien Jy die vraag gestel het: As Jy nie die waaragtige God sou wees nie, dan sou Jy ook onmoontlik hierdie vraag kon gevra het nie, omdat sy, nes Jy, in al sy punte sowel as in sy totaliteit, oneindig is!

[HG 2.139.4] ‘n Derde een het weer opgemerk en gesê: "Ek dink so daaroor: Aangesien ons vir God noodwendig in elke opsig as oneindig volmaak moet voorstel, dan kan Hy net Een wees, naamlik in elke opsig oneindig; want ‘n beperkte gestaltelike wesenlikheid moet noodwendig ander beperkinge tot gevolg hê! Maar hoe kan dit met die oneindige volmaakthede in ooreenstemming gebring word?"

[HG 2.140.2] Maar Jared wou van die diepste dankgevoel aangegryp, voor Abedam neerval en vir Hom aanbid met die groot moontlikste krag van sy gees; maar Abedam het vir hom gesê:

[HG 2.142.15] Teen die aand het Hy hulle almal weer na die bekende Hoogte gelei, het vir hulle ten opsigte van die liefde in hulle harte opgeskerp, het almal geseën en het uiteindelik die volk laat gaan, sodat hulle weer na hulle tuistes kon vertrek, het vir Purista die getroue handhawing van haar pligte aanbeveel en het dan ook vir haar laat gaan.

[HG 2.145.10] Maar Adam het met ‘n aangeleerde aartsvaderlike regterlike ampsgesig na vore gekom en het vir hulle ook op die gewone manier gevra: "Watter twis het vir julle hiernatoe gedryf?"

[HG 2.145.17] Derhalwe kan jy, vader Adam, ook ten volle rustig wees en afstand doen van al die ou, niksseggende ampsgebruike! Want Hy het dan vir ons almal ‘n nuwe formaat gegee, naamlik die allerheerlikste formaat van die liefde; daarin en daarby sal ons van nou af tot in alle ewigheid bly! Amen."

[HG 2.147.2] "Luister, liewe Henoch, wat as hoofdienaar van die Here aangestel is: Ek en daardie broer daar langs my, verskil oor ‘n saak - dit beteken, ons is nie onenig in die hart nie, maar net ‘n bietjie ten opsigte van die lig -; maar omdat jy hoofsaaklik ‘n hoofdienaar van die Here is en op grond van jou liefde vir Hom en daaruit ook vir al die broeders, met lig toegerus is, gee vir ons lig oor daardie aangeleentheid, waaroor ons onenig is.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mobiele weergawe Kommentaar