Help

jakob-lorber.cc

200 201 202 203 204 205 206 Resultate 4060 - 4080 van 4104

[GJE 10.202.8] RafaEl sê: “O nee, my beste vriend, dit het ek eg self gedoen. Want sien, netsoos al die ander, wat die ruimte betref, kan ook die tyd in baie klein stukkies verdeel word, en wel sodanig dat die tydsverloop, wat jy `n oomblik noem, in `n eindelose reeks van nog korter spanne tyd ingedeel kan word! Vir jou en jou begripsvermoë is so `n klein stukkie tyd natuurlik so goed soos niks nie, maar so is dit nie vir ons volmaakte engelegeeste nie; want in so `n baie klein stukkie tyd kan ek my tallose male van hier heel ver weg en weer terug beweeg, terwyl jy nooit sal merk dat ek in die tyd ook maar `n oomblik afwesig was nie, en die mense op daardie mees verafgeleë punt, waarheen ek my beweeg het, sal my aanwesigheid netso min mis as jy! Weet jy hoe vinnig `n gedagte is?”

[GJE 10.202.15] Ja, my beste vriend, die ryk van God het in alle opsigte `n eindelose uitgestrektheid! As ons volmaakte geeste ons nie sneller sou kan beweeg as julle mense op hierdie aarde nie, sou dit daar met die verrig van die wil van die Heer op baie verafgeleë plekke van Sy skeppinge erg bedenklik uitgesien het - maar omdat die tyd en die ruimte vir ons volmaakte geeste glad geen belemmering kan vorm nie, kan ook die orde van die Heer in die hele oneindigheid nooit ook maar enigsins versteur raak nie. - Begryp jy dit, my beste vriend en broer?”

[GJE 10.204.2] Daarop sê Ek: “Julle kudde sou wel op netso wonderbaarlike wyse vermeerder kan word, maar dit sou vir die mense nog opvallender wees as al die ander; want iedereen, wat nou tien skape op die weiding het, sou baie groot oë opsit as sy herder in plaas van tien skape daar opeens duisend huistoe sou bring, wat die eienaar van die skape nie eers sou kan onderhou nie, omdat sy skaapstal hoogstens ruimte vir twintig skape het. Probeer dus `n aansienlik aantal skape en ander diere te koop; oor twee jaar, gereken vanaf nou, sal hulle hul wel op `n goeie manier vermeerder! As julle die graan geoes het, sal julle dit maklik kan bewaar - want daarvoor het julle ruimte genoeg; maar met die hou van huisdiere sou dit julle sleg geluk - en daarom laat ons dit soos dit is!

[GJE 10.205.14] Dit het Ek nou so terloops daarby vertel.

[GJE 10.207.8] Die opperstadsregter sê: “O Majesteit en Heer, doen dit maar nie; want veral in die somer het ons meer as genoeg lig van die een son! As daar `n duisend sonne aan die uitspansel sou skyn, sou alle skepsele op hierdie aarde in `n baie kort tyd verbrand en daarna ook die hele groot aarde self. Want ek het al eens gesien, en wel in Alexandrië, wat die lig van die son deur `n Arkadiese hol spieël teweeg kan bring - en deur middel van die een spieël word die een son slegs so `n 10 tot 20 keer vergroot en bewerkstellig dan in die brandpunt reeds `n sodanig verwoestende effek, dat hulle alles aan die brand steek; en stel jou dan eers die effek van duisend sonne voor!”

[GJE 10.207.13] Maar daar kom die gebraaide lam; laat ons onsseld daarmee besig hou en al die ander intussen opsy sit!”

[GJE 10.208.9] Want ek het so gedink: U hoef dit maar te dink en daarna met U wil te sê: “Daar is dit!”, en dan is dit wat U deur U wil al heeltemal voltooid tot bestaan geroep het, al daar; want dit het U destyds immers ook moes doen, toe U die hele aarde vanuit Uself tot bestaan geroep het en met haar geleidelik aan ook alles wat daarin, daarop en daarbo is. En toe alles wat U op aarde wou gehad het, klaar en voltooid bestaan het, was dit vir U netso maklik om in alle plant, diere en mense die vermoë tot voortplanting en vermeerdering te lê, volgens die soort van U tot lewe gebringde skepsele.

[GJE 10.208.13] Ek sê: “Kyk, beste vriend, hierdie leerlinge van My is al so lank by My en het dergelike buitengewone voedselvermeerderings al herhaalde male gesien; maar hulle is Judeërs, en geeneen van hulle het ook maar één keer op die idee gekom om My spesiaal daarna te vra nie! En hulle het dit nie vir My gevra nie, omdat hulle in hul nog veelvuldige egte Judese blindheid geen verskil kon ontdek het tussen die een of die ander wonderwerk wat Ek gedoen het nie; maar julle skerpsinnige Romeine het by My wonders `n egte verskil ontdek, wat vir die skerpte van julle verstand werd is om verder genoem te word.”

[GJE 10.208.16] Maar kyk hier, by hierdie Romeine is Ek nie genoodsaak om so `n teenvraag te stel nie, want hul skerpsinnigheid ontdek ieder verskil wat daar bestaan tussen die een of die ander daad wat Ek verrig het! Ek het destyds tog ook op baie groot skaal `n vermeerdering van voedsel bewerkstellig, toe Ek verskeie duisende mense met `n paar brode en visse ruim voldoende versadig het, en Ek het voor julle oë ook `n groot aantal dade verrig, wat hierdie Romein van ons tot die meer natuurlike en verstaanbare sou reken. En tog het julle destyds nie gesê: Majesteit en Heer, ons dink ons kan begryp dat U ons nette al verskeie kere met visse gevul het, hele woeste streke vrugbaar gemaak het en by die bruilof in Kana in Galilea en op veel ander plekke water in wyn verander het; maar hoe kon U op sigself dooie brode en visse soseer verander, dat vele duisende hulle meer as voldoende daarmee kon versadig het?”

[GJE 10.208.17] Kyk, My beste vriend Philippus, as julle My daarvoor gevra het, sou julle daar ook baie verseker sonder enige teregwysing van My kant afgekom het; maar julle het My niks gevra nie! Want julle maak geen onderskeid tussen My dade nie en gooi hulle almal oor één boeg; maar ons vriend hier, `n egte Romein van die suiwerste water, het met die skerpsinnigheid van sy verstand `n werklike verskil ontdek, en Ek sal dit ook vir hom uitlê, sonder om hom vanweë sy vraag `n teregwysing te gee, wat julle so vervelend vind!”

[GJE 10.209.1] (Die Heer:) “My beste vriend en opperstadsregter, Ek sal jou op jou vraag, wat heel skerpsinnig uit jou mond gestel was, ook `n helder en skerpsinnige antwoord gee.

[GJE 10.209.7] As die spyse eenmaal hulle belangrike deel aan die liggaam, die senuwee en die siel afgegee het, word die in feite onsuiwer deel van die materie, wat jy tot jou geneem het om jou liggaam in die lewe te hou, via die twee natuurlike uitgange uit die liggaam verwyder. As `n mens egter in ieder opsig `n swelger geword en sy buik tot afgod gemaak het, dan kan die voedsel wat tot hulle geneem is, asook die te veel wyn wat in die maag gegiet is, nie meer volledig afgeskei word in die twee mae nie, wat Ek vir jou uitgelê het. Daardeur beland daar nog baie dele - wat die liggaam, die senuwee en die siel in die lewe moet hou, maar wat nie van die voedsel onttrek is nie - in die groot buik en die derms en vir `n ander deel via die lewer en die milt in die urineblaas; daar veroorsaak dit opnuut gisting, waaruit allerlei siektes vir die liggaam mettertyd ontwikkel en wat die siel traag, afgestomp en gevoelloos maak.

[GJE 10.213.1] Ek sê: “Nou begin My Gees tog eindelik aktief in julle te word! Want as julle `n beter geheue sou gehad het, sou julle jul ook herinner het dat Ek julle die beeld voorheen by `n goeie geleentheid sodanig uitgelê het, dat julle by die uitbreiding van My leer nie so sal handel soos die onverstandige saaier nie, wat die koring ook op strate, klippe en struikgewas saai, maar soos die verstandige saaier, wat sy koring in goeie aarde saai. Kyk, Ek het julle al voorheen gesê dat julle die hele wêreld moet ingaan en My evangelie moet verkondig aan alle skepsele! Sê My, Simon Juda, hoe het jy dit eintlik begryp?”

[GJE 10.213.2] Simon Juda sê: “O Majesteit en Heer, met hierdie heilige vraag van U, het U `n enorme klip van my bors gewentel. Want dat U daardie beroep op ons gedoen het, het altans die dwase gedagte by my opgeroep, dat U daarmee in erns wou dat ons later nie net aan die mense nie, wat eintlik `n goeie akker voorstel, maar ook aan die berge, bosse, mere en riviere, aan alle voëls en alle in die lug lewende diere, alle diere op die aarde en selfs aan alle visse in die water U evangelie moes predik; want die skepsele is nou eenmaal alles wat deur U geskape is, en as ons U evangelie in die hele wêreld aan al die geskapene moet verkondig, het my verstand tog onmoontlik iets anders kon bedink as letterlik ten uitvoer te bring wat U aan ons opgedra het.

[GJE 10.213.3] Of ons met daardie werk, in die besonder by die verskeurende ongediertes van die woestyn, heelhuids sou weggekom het, kan nie met sekerheid aangeneem word nie. U wil is natuurlik die Heer oor alles, en as ons dit ooreenkomstig U wil ook letterlik sou doen, sou ons van die woestheid en woede van die diere stellig minder te vrese hê as van die hoogmoed en die eiebelang van die wêreldse mense; maar met die taal wat ook vir sulke skepsele verstaanbaar sou moet wees, sou dit met ons duidelik baie sleg afgaan!

[GJE 10.213.5] Ek sê: “Kyk net, Simon Juda, wanneer ons die beeld van die saaier op jou en julle almal betrek, sal dit met betrekking tot domheid waarskynlik nog duideliker vir jou wees as voorheen; want as jy My simboliese eis om My evangelie aan alle skepsele te verkondig, so begryp het soos jy so pas onder woorde gebring het, het jy jouself daarmee al die getuienis gegee dat jou verstand as saaier nog nie so heel besonder is nie.

[GJE 10.213.7] Ek het die mens op hierdie aarde geplaas om heerser en meester te wees oor alle skepsele - wat hy egter al baie lank nie meer is nie, en hy moet hom daarenteen deur die skepsele van hierdie aarde laat oorheers. Maar as hy deur My Gees weer die ene word wat hy sou moet wees, sal hy weer meester en heerser van alle skepsele word en in staat wees om hulle vir hulleself diensbaar en nuttig te maak.

[GJE 10.213.8] As die mens dit nou tot stand sal kan bring, wil dit dan nie soveel sê as: My evangelie is aan alle skepsele verkondig nie? Want as jy met My mag in jou `n leeu, `n tier of `n beer kan beveel om weg te gaan na waar sy plek is - soos wat jy My al verskillende kere sien doen het – sal dit vir jou daarby tog duidelik wees dat My woord en wil deur alle skepsele begryp word.

[GJE 10.213.9] Het Ek julle nie al herhaaldelik gesê dat julle, as julle `n egte geloof sonder twyfel sou gehad het, selfs aan `n berg sou kon sê: “Verhef jou en stort jou in die see!”, en dit dan sou gebeur wat julle sê? Maar as My woord in julle al deur berge begryp word, sal alle ander skepsele dit sekerlik ook begryp; maar daarvoor is natuurlik die egte skranderheid van `n saaier eers nodig!

[GJE 10.213.10] My beste Simon Juda, nou sal jy die beeld van die saaier wel duideliker begryp as tot nou toe! As daar nou nog iets is wat jy op dieselfde manier begryp het as My aansporing om My evangelie aan alle skepsele te verkondig, kom dan na vore daarmee!”

200 201 202 203 204 205 206 Mobiele weergawe Kommentaar