Titel First edition German English Afrikaans Serbian Slovak Czech Spanish Help
Kapitola 44 Prirodzene Slnko

[PS 44.16] Aj duchovia zomrelých z tejto planéty musia byť držaní veľmi odlúčene; lebo z akéhokoľvek konfliktu s inými duchmi odchádzajú obyčajne ako víťazi.

Kapitola 44 Náhľad v mobile Impresum