First edition German English Afrikaans Serbian Slovak Czech Spanish Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 63 Robert Blum

[1.63.6] Přistoupí k tomu jiný a patetickým tónem praví: „Přátelé, považte, kde jste! To přece není nějaký Frater aneb Brigitenau, kde se surový vídeňský lid tváří desetkrát surověji než jinde! Považte, zde je vážná říše duchovní, kde musí být člověk zcela řádný a vážný, aby nebyl okamžitě navěky ztracen! Neboť u Boha není v tomto světě žádné milosti a žádného pardonu!“ Praví ona hrdinka: „Ó, ó, ó, nerozhorlujte se tak příliš všemohoucně, vy ramenatý blbče! Že náš milý Pán Bůh nemůže mít slitování s takovými chlastouny věder piva, jako jste vy, to je přece snad zcela přirozené!“ Praví onen Patetik otvíraje velmi široce oči: „Co to praví blockbergská čarodějnice? Ó, na tuto sekyru se najde zajisté i zde v duchovním světě také topůrko! Není tu žádný sprostý chlap, kterému by nebylo líto rukou, aby této nejnecudnější děvce zakroutil krkem?“ Praví hrdinka: „Ó, s tím si námahu nedělejte! Neboť kdyby tu šlo o nejsprostšího chlapa, který by mně zakroutil krkem, pak by se k tomuto zaměstnáníčku nikdo lépe nehodil než vy! Ale tu si myslím, že takováto práce by byla pro vás ještě až příliš dobrá! Co si myslíte, kdo jste? Jste živý denní čtyř vědrový soudek piva. Poslyšte, pivečko a vaše volatá Mierl – to vám zde v duchovním světě chybí, proto jste tak vážný!? Ale jen se těšte, snad přijde i ta vaše Mierl také brzy za vámi. A pak bude milý Pánbůh ihned milosrdnější, než je nyní!“

Kapitola 63 Náhled v mobilu Impresum