Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 232 Robert Blum, Kniha 2

15. Rovněž tak je tomu i s pokáním! Před námi má cenu jen svobodné pokání, které prýští z živé víry a opravdové lásky k Bohu a ke všem lidem. Pokání vynucené strachem z pekla je úplně bez prospěchu a bez ceny, i kdyby bylo mnohem horší než všechny ty strašné věčné trýzně a pekelná muka, kterých se vám, chce-li tak Bůh, dostane brzy.“

16. Těmito slovy Petrovými, obsahujícími málo útěchy, jsou quasi (takřka) čekatelé pekla uvedeni do takové úzkosti, že klesnou vesměs k zemi a zde jen sténajíce vyrážejí slova: „Ó, Je-sus, Maaaarria a Jo- sefe! Mi- lost! – Mi- lost!“

Kapitola 232 Náhled v mobilu Impresum