Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 232 Robert Blum, Kniha 2

16. Těmito slovy Petrovými, obsahujícími málo útěchy, jsou quasi (takřka) čekatelé pekla uvedeni do takové úzkosti, že klesnou vesměs k zemi a zde jen sténajíce vyrážejí slova: „Ó, Je-sus, Maaaarria a Jo- sefe! Mi- lost! – Mi- lost!“

17. Zatímco takto leží omráčeni na zemi, dám zmizet zjevu planoucí propasti a na jejím místě postavit velký pohár vína jako i sedm velkých bochníků nejlepšího chleba s písemným pokynem, aby se tím bez rozdílu občerstvili a posílili a pak na všechny časy časů opustili tento chrám, jehož pozemská velkolepost slouží pouze k tomu, aby se pýcha úřadujících v něm popů téměř k neuvěření zvýšila. Až budou však pod širým nebem, pak už k nim přijde někdo, kdo jim sdělí, co mají dělat, aby unikli trestům pekla.

Kapitola 232 Náhled v mobilu Impresum