Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 113 Velké evangelium Janovo, Kniha 5

113. - Lidé hvězdných světů a Boží dětství.

1. (PÁN :) „Pravím vám, že v nezměrném pro vás prostoru je nesčíslně mnoho Slupkových globů! V každém Slupkovém globu, který již o sobě zaujímá prostor pro vaše pojmy nikdy nezměřitelný, protože je nositelem eonu eonů Sluncí a Slunečních oblastí, žije jistě nesčíslně mnoho lidských tvorů, buď ještě v těle anebo však již pouze duchovně a mají svého druhu obyčejně velmi jasný intelekt a nejvýš chytře vypočítavý rozum, který dosahuje často takové bystrosti, že byste se před ním museli dávno schovat.

2. Tito lidé mají také časem snu podobná tušení, že kdesi jsou děti Nejvyššího věčného Ducha a chovají také nezřídka zcela skryté přání, aby se stali za každou cenu života Mými dětmi; leč něco takového většinou naprosto nejde. Neboť vše musí zůstávat a trvat ve svém řádu tak, jako také nemohou být u člověka části a ústroje kolenního kloubu přeměněny snadno v ušlechtilé oči hlavy a prsty u nohou v uši. Všechny údy těla musí zůstat tím, čím jednou jsou; a kdyby si ruce sebevíce přály být také vidoucí, nic to nepomůže, - zůstávají zcela zdravýma a šťastnýma rukama, dostávají však zcela postačující světlo ušlechtilýma očima v hlavě.

3. Tak také Země nepotřebuje být Sluncem, aby osvětlila svou jinak temnou půdu; neboť dostává přece dostatečné světlo od toho jednoho Slunce. Z potravy, kterou člověk přijímá, musí být všechny části jeho těla svým způsobem živeny, tedy také oči a srdce. Ale jen částečky světlu nejpříbuznější a nejčistší jsou vybírány za potravu očím a duševní životu lásky nejpříbuznější částečky se asimilují (připodobňují) k životní substanci srdce; hrubší a hrubší části přecházejí jako přiměřená potrava na nejrozmanitější části těla. Velice špatně by se tu dařilo oku, kdyby do něho přišly části vhodné jen k výživě nějaké kosti.

4. A tak by to také mělo ve všeobecném velkém řádu stvoření velmi špatný následek, kdybych dopustil, aby se lidští tvorové jiných Světů stali Mými nejvlastnějšími dětmi srdce. Ano, tu a tam je sice možná taková dopuštění; ale tu je třeba velkého tříbení a rozsáhlých opatření a příprav! Této milosti dojdou nejspíše buď duše tohoto Slunce anebo praarchandělé, jejichž povinností je ovládat, řídit a v nejlepším řádu jakožto souzené udržovat celé Slupkové globy. Ale třeba jsou ve všem tak nesmírně velcí, musí se rovněž tak jako Já spokojit, že jsou zde malými a dáti si líbit každé pokoření.

Kapitola 113 Náhled v mobilu Impresum